Beskytt din viktigste ressurs: Dine ansatte

Digitalisering, varsling og krisehåndtering er viktige faktorer for å kunne håndtere kritiske situasjoner effektivt. Innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS), og spesielt for alene-arbeidere, kan digitale løsninger ha stor betydning.

Våre løsninger kan støtte deg i kritiske situasjoner, enten det handler om å iverksette massevarsling, stille alarmer eller evakueringer ved for eksempel branntilløp. Våre løsninger gjør det enkelt å kommunisere med relevante interessenter, raskt og pålitelig.

Utnytter du mulighetene som ligger i automatiserte varslinger, får du frigjort tid og ressurser til å håndtere hendelsen.

eGuide Fact24 ENS+ illustration

Hvordan håndtere kritiske situasjoner med støtte fra moderne teknologi

Er du forberedt for å håndtere en hendelse eller ulykke som involverer dine medarbeidere? Prøv vår eGuide (på engelsk) og gå gjennom noen krisescenarioer steg for steg. Svar på ulike spørsmål og bli kjent med hvordan en programvareløsning for varsling og krisehåndtering kan støtte deg i ulike kritiske situasjoner.

Områder vi kan støtte deg:

Hospital demo image for FACT24

Vi kan hjelpe deg med løsninger for bedre HMS

Kan organisasjonen din beskytte dine ansatte under en kritisk hendelse? Etter hvert som virksomheten din vokser, øker også truslene mot dine ansatte. Organisasjoner kan ha folk stasjonert på hjemmekontor og rundt omkring i hele verden – og du har en omsorgsplikt overfor hver enkelt av dem.

Med F24’s løsninger kan du gi umiddelbar hjelp når en ansatt er i fare. Når en alarm utløses eller et nummer ringes, kan hendelsen kobles til funksjoner for varsling, noe som betyr at andre kan bli informert og holdes oppdatert med situasjonen.

Les mer om de ansattes sikkerhet her

Finn ut hvordan våre løsninger kan hjelpe deg

Informasjonsbrosjyre “Løsninger for ansatte som arbeider alene ute i felt”

For mer sikkerhet for dine ansatte, last ned E-boken “Lone worker solution”

eBook lone workers
Alerting Equipment with Smart Security Fact24 ENS+

Smarte sikkerhetstiltak minimerer risikoen for avvik og kritiske situasjoner


En integrert tilnærming med fysisk sikkerhetsinfrastruktur koblet til en overvåknings- og varslingsprogramvare representerer neste generasjons forretningssikkerhet.

Den kan enkelt integreres med fysisk infrastruktur (lys, videoovervåkning, alarmer, osv.) og kan hjelpe med å identifisere hendelser raskt og automatisere den første responsen. Dette reduserer manuell intervensjon og lar deg overvåke store områder effektivt og identifisere sikkerhetstrusler med en gang de oppstår. Du kan sikre at sikkerhetsprosessene dine administreres og overvåkes effektivt.

Lær mer om teknisk varsling her

Et massevarslingssystem for maksimal rekkevidde

Å varsle store grupper avmennesker innebærer raske svar, tydelige meldinger og evnen til å koordinere basert på en oversikt over handlinger og svar. Et massevarslingssystem hjelper deg med å planlegge og administrere responsen din på enhver hendelse, stor eller liten.

Ved å automatisere operasjoner som å sende ut innledende varsler og sende eller omdirigere mislykkede meldinger, kan et massevarslingssystem frigjøre tid for kriseledelsen til å håndtere mer presserende saker.

Les mer om (masse)varsling og administrasjon

People Leaving Through Emergency Exit
CIM demo computer

Finn ut hvordan F24-løsninger kan hjelpe deg i utfordrende tider

Avtal en samtale nå og diskuter de viktigste utfordringene dine med en av våre representanter.

FACT24 ENS+

Sikre og omfattende varslingstjenester

FACT24 ENS+ (Emergency Notification Services) er kjernen i vår FACT24-produktpakke for proaktiv varsling og krisehåndtering. Den støtter kriseledere, spesielt i den akutte fasen av en kritisk hendelse, med å varsle og mobilisere nødetater, krisehåndteringsteam og informere personer som kan være berørt av situasjonen.

Kontakt oss for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg!

Avtal en uforpliktende samtale med en av våre representanter for å se hvordan våre SaaS-løsninger kan bistå deg.

Med våre SaaS-løsninger støtter vi mer enn 3000 kunder over hele verden i å beskytte deres verdier, eiendeler og omdømme – blant annet 50 % av STOXX50 Europe-selskapene.

Kunde Wellcome

Har du noen spørsmål? Vi svarer deg gjerne via e-post eller på telefon.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.