“Hvis du ikke handler raskt i en krise, har du nesten tapt”


En av flere erfaringer som er gyldig for alle bransjer.

Et intervju med krisekommunikasjonskonsulent Matthias Burkard.

Effizient kommunizieren
Kriser er et daglig tema i media –uavhengig av virkningene av den pågående koronakrisen. Enten de er forårsaket av hackerangrep, miljøkatastrofer, branner, streik, terrorangrep eller ran, er kriser noe som rammer alle bransjer. Få bransjer er like sikkerhetssensitive som luftfartsindustrien, og krisekommunikasjonsekspert i luftfartsindustrien, Matthias Burkard, trekker her på sin mer enn 20 års erfaring for å gi oss tips om hvordan selskaper fra alle sektorer kan lære av dem. Fordi riktig tilnærming til krisehåndtering er aktuelt for alle bransjer.
Kommunikationskrisen

“Presset på krisehåndtering er enormt ved en flyulykke. FACT24 hjalp oss med å øke hastigheten på kommunikasjonen og koordineringen med teamet, noe som var helt avgjørende.”


Matthias Burkard, krisekommunikasjonskonsulent i luftfartssektoren og tidligere ansvarlig krisesjef for et internasjonalt anerkjent flyselskap

Kort profil: Matthias Burkard

Matthias Burkard er ekspert på krisekommunikasjon og hans uttalelser er basert på mer enn 20 års erfaring med PR innen energi-, logistikk- og transportindustrien.

Kriser rammer alle bransjer. Hvordan anbefaler du i praksis at andre selskaper forbereder seg på å møte og håndtere kriser?

Burkard: Selv om det naturligvis er mange aspekter ved dette, er det avgjørende med en teknisk og organisatorisk forberedelse: Hvordan kommuniserer jeg med teamet mitt – og alle mine ansatte? Hvor jobber kriseteamet mitt hvis og når en krise oppstår? Kan du stole på teknologien? Vil jeg fortsatt kunne jobbe hvis internett svikter? Folk som kan gi positive svar på disse spørsmålene har skapt et solid grunnlag for vellykket krisehåndtering. Dette involverer mer enn bare interne aktører; Det inkluderer også eksterne målgrupper som journalister, interessenter og så videre. Partene som må tas i betraktning bør defineres på forhånd for visse krisescenarier.

Hovedfokuset for arbeidet ditt er selve krisekommunikasjonen. Hva kan du si om viktigheten av kommunikasjon i krisehåndtering?

Burkard: Kommunikasjonsstrategi spiller naturligvis en veldig viktig rolle. Jeg mener det bør behandles på samme måte som tekniske og organisatoriske forberedelser innen krisehåndtering. Forberedelsene til kommunikasjon – internt og eksternt – bør begynne lenge før krisen. Analysér på forhånd hvordan firmaets image er, tenk på hvordan du kan gjøre det mer krisesikkert, og kontinuerlig og konsekvent tilpasse kommunikasjon og markedsføringstiltak til denne informasjonen. Det er bilder som er mer “egnet” for kriser og de som er mindre. Dette grunnlaget er ekstremt gunstig i en krisesituasjon. Som selskap må jeg bygge opp et bilde av pålitelighet. Spørsmål som “Hvordan posisjonerer jeg meg selv?” og “Hvordan reagerer og kommuniserer jeg?” må være avklart på forhånd og implementert i selskapets daglige kommunikasjon.

Hva tror du er den største utfordringen for selskaper når det gjelder krisekommunikasjon?

Burkard: Selve krisekommunikasjonen er og forblir et håndverk som er basert på daglig arbeid med kommunikasjon. Samtidig er digital krisehåndtering i dag helt nødvendig for å organisere det store bildet, fordi kriser alltid er komplekse situasjoner. Spesielt når jeg tenker tilbake på de første årene som kommunikasjonskonsulent, er det flott å se hva som er mulig i dag og hvordan det gjør kriseledernes arbeid lettere. Til slutt kan kriser håndteres bedre fordi digitale verktøy hjelper med fleksibilitet og reduserer kompleksiteten. Digitalisering har økt hastigheten på kommunikasjonen enormt. I krisesituasjoner må vi opprettholde dette tempoet og samtidig ta styring på kommunikasjonen. Dette er umulig uten riktig teknisk forberedelse.

Ønsker du å lære mer om temaet “krisekommunikasjon”? Lytt til podcasten vår:

Hvordan kan vi hjelpe deg til å være forberedt på en krise? Spør oss om en gratis demo eller ta kontakt med oss.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.