Krisehåndtering

Kritiske situasjoner kan eskalere til kriser veldig raskt. Kontakt oss for å få vite mer om hvordan verktøy for å håndtere en uønsket hendelse er kan være avgjørende for at virksomheter skal kunne overvinne slike utfordringer.

Emergency Management with F24
Meeting on Evacuation Planning

Planlegg for en effektiv krisehåndtering

I en krisesituasjon teller hvert sekund! Organisasjoner må sikre at de kan kontakte interessenter, ansatte og nødetater umiddelbart og evaluere tilbakemeldinger effektivt, for å kunne iverksette de riktige handlingene.

Les: Tips for vellykket krisehåndtering

Learn How Our Smart Solutions can Help You!

Fill in you personal Data

Mer enn 3000 kunder fra alle bransjer setter sin lit
til tjenestene fra F24 i kritiske situasjoner.

Kunde Schott AG
Kunde Commerzbank
Kunde Audi
Kunde UniCredit
Kunde Wellcome

Forbered din kriserespons

Kommunikasjonssystemer bør støtte flerkanalsmeldinger. Tradisjonelle meldingssystemer eller meldingsapper blir ofte overbelastet under en krise og tilbyr ikke tilstrekkelige sikkerhetsnivåer. Inkluder multi-kanals meldinger for å nå alle relevante personer – raskt og sikkert.

Les mer om vellykket krisekommunikasjon i den siste “BCI Emergency and Crisis Communications Report” (på engelsk)

Planning ahead with F24 tools
First responder alerting

Varsle og mobilisere innsatspersonell

Responsteam bør mobiliseres innen minutter. Sanntidskonferanser og kvalifikasjonsbasert varsling i et sikkert miljø sørger for dynamisk samarbeid – slik at beredskapsledere på tvers av flere lokasjoner kan jobbe sammen. Beslutninger tatt på faktisk tilbakemelding og analyse muliggjør raskere respons for å forbedre sjansene for raskere normalisering.

Les case-studie: “Swiss Outreach Care Organisation Carelink”(på engelsk)

Rask og effektiv krisehåndtering

Beredskapspersonell bør reagere på tidlige meldinger for å forhindre at hendelsen eskalerer til en krise. Automatiske varsler sikrer at vakthavende arbeidere blir informert umiddelbart om eventuelle problemer eller farer. Organisasjoner kan overvåke responsen, og hvis det er forsinkelser eller andre problemer, kan systemet også eskalere hendelsen automatisk,og varsle eventuelle ytterligere respondere om nødvendig.

How Mass Notification with FACT24 works

Relaterte tema

F24 Product Finder

Produktutforsker

Finn løsninger som passer dine behov for håndtering av uønskede hendelser og kriser.

F24 Solution Overview

F24s SaaS-løsninger

Les mer om våre løsninger for sikker kommunikasjon, varsling og hendelse- og krisehåndtering.

Programvare for varsling

Les mer om hvordan varslingsprogramvare hjelper deg med å varsle og kommunisere på den mest effektive måten.

The F24 Sales Team is looking forward to your call Team is happy to help

Vi hjelper deg med å beskytte liv og verdier

Vi arbeider for å tilby løsninger som kan hjelpe deg med å beskytte liv og verdier i krisetider. Våre løsninger for varsling og krisehåndtering bidrar til å automatisere prosesser og minimere risiko. Finn ut mer om hvordan våre løsninger kan støtte deg både før, under og etter en krise
– Ta kontakt for en uforpliktende prat med en F24-representant!

F24 Nordics
+47 40 00 19 08

Finn ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg!

Fyll inn dine personopplysninger

Planlegging av beredskapshåndtering

Enhver organisasjon bør ha beredskapsplaneer på plass for kritiske situasjoner som kan oppstå: Alt fra naturkatastrofer som stormer, flom og branner til menneskeskapte farer som cyberangrep, kriminalitet eller sivil uro. Å følge forhåndsdefinerte veiledninger, bruke raske kommunikasjonskanaler og ta informerte beslutninger betyr at organisasjoner kan kontrollere hendelsene, begrense skaden på virksomheten og sikre rask normalisering.


Å være forberedt og ha beredskapsplaner på plass er avgjørende når du skal håndtere en krise. I sin natur kan hendelser eskalere raskt og være vanskelige å begrense.

Organisasjoners beredskapsplaner bør være basert på en koordinert, forhåndsbestemt tilnærming. Forhåndsplanlegging er avgjørende for å sikre at enhver situasjon kan håndteres raskt. Nøkkelmedarbeidere bør kjenne til rammeverket og handlinger som kreves, gjerne ved å ha deltatt i flere øvelser. Dokumentasjon av fremgang og resultater er avgjørende for å sikre den generelle effektiviteten og motstandskraften til katastrofehåndtering, både under krisen og etterpå for gjennomgang og forbedringer.

Mobiliser relevante personer

Bedrifter trenger en beredskapsplan som kan implementeres raskt og sikkert, med et strømlinjeformet og strukturert kommunikasjonssystem som ryggrad. Dette hjelper med raskere kommunikasjon og bedre beslutningstaking i kriser.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.