Reduser ringvirkningene av et terrorangrep

Terrorangrep har blitt så utbredt at det må vurderes som en reell mulig hendelse. Kontakt oss i dag og finn ut mer om hvordan du kan holde deg forberedt på å beskytte dine ansatte, interessenter og eiendeler i tilfelle viljes-handlinger som eksempelvis terrorangrep skulle inntreffe.

Reactions to a terror attack
Vær rustet til å håndtere terrorangrep

Vær rustet til å håndtere terrorangrep

Noen ganger er virksomheter et direkte mål for viljes-handliger og terrorangrep. I andre tilfeller blir de påvirket av ringvirkningene. Uansett intensjoner betyr omfanget av viljes-handliger og terrortrusler at enhver organisasjon kan bli påvirket direkte eller indirekte. Varslingsløsninger og verktøy for krisehåndtering kan hjelpe virksomheten med å redusere graden av hvor påvirket bedriften blir av et terrorangrep, og sikrer at ansatte er trygge ved å varsle dem med sanntidsinformasjon, holde interessenter og kunder fullt informert samt å beskytte virksomhetens eiendeler og investeringer.

Finn ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg!

Fyll inn dine personopplysninger

Mer enn 5500 kunder fra alle bransjer stoler på

tjenestene fra F24 i kritiske situasjoner

Kunde Schott AG
Kunde Commerzbank
Kunde Audi
Kunde UniCredit
Kunde Wellcome

Hvordan kan et varslingssystem hjelpe deg ved terrorhendelser?

Ved et terrorangrep er korrekt informasjon i sanntid avgjørende. Hvis din virksomhet er berørt, må du kanskje gi beskjed til personalet om at det ikke er trygt å komme inn på kontoret. Du må eksempelvis også sørge for at alle ansatte er oppdatert på prosedyrer for alternativ drift, eller kjenner til lokasjoner for krisesentre.

Å holde kunder og andre interessenter informert kan forsikre dem om at virksomheten fortsatt fungerer effektivt. Implementering av et varslings- og krisehåndteringsverktøy sikrer kontinuitet i tjenesten, og tilgjengeligheten til kundenes vanlige kontaktpersoner i organisasjonen din.

For større organisasjoner og statlige organer kan et varslingsverktøy også brukes til å advare allmennheten om viljes-handlinger og terroraktivitet. Med en kraftig varslings- og meldingsprogramvare med geolokaliseringsfunksjonalitet, kan du sende meldinger til målgrupper med spesifikke varsler. Du kan også aktivere høyttalersystemer og andre lokale varslingssystemer

Hvordan dra nytte av offentlige varslingssystemer

F24 alarmprosess
Utnytt multikanals meldings- og varslingssystemer

Utnytt multikanals meldings- og varslingssystemer

Å bruke et automatisert varslingssystem lar organisasjoner svare på viljes-handlinger og terrortrusler raskt og effektivt. Ved å velge en SaaS-løsning som er uavhengig av bedriftens IT-system, kan du i tillegg tilby sikre konferanse- og meldingstjenester som er garantert tilgjengelige, selv når de vanlige meldingsverktøyene i bedriften er ute av drift.

Med kriseresponsløsninger kan prosesser fullautomatisertes, og frigjøre personell til å konsentrere seg om andre beredskapstiltak. Send varsler umiddelbart, slik at kriseteam kan mobiliseres på få minutter: De som trenger å respondere kan reagere umiddelbart, eller personer som ønsker å holde seg oppdatert på situasjonen, kan holdes informert. Varslingssystemet kan sende påminnelser eller prøve en annen kommunikasjonskanal, hvis en melding ikke bekreftes.

Ved å loggføre svar og sentralisere loggføringen, som antall svar eller tilgjengelighet av personell, har kriseledelsen alltid et oppdatert bilde av hva som skjer og kan rapportere status for responsen til beredskapspersonell, politi og offentlige organer.

Les: Case Study: Munich Neuperlach Clinic om hvordan Neuperlach Clinic brukte terrorvarslingssystemer

Relaterte ressurser:

Relaterte tema

F24 Product Finder

Produktutforsker

Finn løsninger som passer dine behov for håndtering av uønskede hendelser og kriser.

F24 Solution Overview

F24s SaaS-løsninger

Les mer om våre løsninger for sikker kommunikasjon, varsling og hendelse- og krisehåndtering.

Stille alarm

I noen situasjoner må alarmer utløses uten å bli oppdaget av noen andre.

Portrett av Andre Hope
Andrè Hope, Senior Account Manager F24 Nordics

Krisehåndtering under terrorangrep

Å respondere på et terrorangrep krever planlegging og forberedelser på alle slags nødsituasjoner. Fra å sørge for medisinsk hjelp til å evakuere mennesker fra bygninger, trenger et terrorangrep ofte raske beslutninger for å sikre at liv og ytterligere verdier ivaretas. Sikker kommunikasjon er avgjørende i et slikt scenario. Ta kontakt med F24 i dag for en samtale om hvordan du forbereder deg!

F24 Nordics
+47 40 00 19 08

Finn ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg!

Fyll inn dine personopplysninger

Et umiddelbart svar ved gisselsituasjoner

I noen tilfeller er målet med voldelige ekstremister å bruke gisler i forhandlinger. I slike situasjoner kan det å utløse et varselveskalere situasjonen og sette gisler i enda større fare. En stille alarm er en ideell løsning for å utløse et svar uten å øke mistanken. Umiddelbar respons kan roe situasjonen før den kommer ut av kontroll.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.