Krisehåndtering i finansnæringen

Finanssektoren må ta ekstra forholdsregler for å håndtere risiko. Alle typer finansielle tjenester, inkludert banker og børser, trenger en robust krise- og beredskapsstrategi. Komtakt oss i dag og be om en demo av våre smarte løsninger designet for finansinstitusjoner.

Finansmann veileder ansatte på jobb

Beskyttelse av kritisk infrastruktur

Finanssektoren regnes som kritisk infrastruktur – en essensiell tjeneste på lik linje med energiforsyning, IT-infrastruktur og matproduksjon. Som sådan kan ikke banker svikte, og effektiv risikostyring er avgjørende for fortsatt stabilitet i økonomien. Risikoledere bør ha tilgang til et sikkert, uavhengig krisehåndteringssystem for å håndtere skadebegrensning og forretningskontinuitet. Risikostyring for finansinstitusjoner kan bety å investere i sky-basert varsling, meldings- og kommunikasjonsprogramvare, slik at kriserespons alltid er tilgjengelig og kan nås eksternt fra ulike plattformer.

Mer enn 5500 kunder fra alle bransjer stoler på

tjenestene fra F24 i kritiske situasjoner

Kunde Schott AG
Kunde Commerzbank
Kunde Audi
Kunde UniCredit
Kunde Wellcome

Hvordan kan banker og finansinstitusjoner håndtere uønskede hendelser?

Investering i infrastruktur som panikkalarm-systemer koblet til et sentralt responssenter, betyr at en fysisk trussel kan varsles umiddelbart. En forhåndsdefinert håndtering kan lett iverksettes av en stille alarm i skranken eller ved at noen trykker på en panikk-knapp etter å ha sett en mistenkelig pakke i lokalene. Panikkalarmer skal være lett tilgjengelige slik at alle kan aktivere en hvis behovet oppstår, mens stille alarmer må plasseres diskret slik at de kan utløses uten å eskalere situasjonen.

Diskret varsling med stille alarm

Bankansatt hjelper kunde med å ta ut penger
Godkjent sertifikat ikon

Sertifisering og informasjonssikkerhet

Våre kunder stiller høye krav til sikkerhet og tilgjengelighet. I 2010 ble vi det første selskapet noensinne på verdensbasis som fikk vårt integrerte styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) og forretningskontinuitet (BCMS) sertifisert av “The British Standards Institution” (BSI). BSI-sertifiseringen bekrefter at F24 driver et integrert styringssystem for kritiske forretningsprosesser i samsvar med ISO/IEC 27001:2013 og ISO 22301:2019. Vi er også GDPR-kompatible for å sikre best mulig databeskyttelse.

Sertifisering og informasjonssikkerhet

Relaterte løsninger

F24 Product Finder

Produktutforsker

Finn løsninger som passer dine behov for håndtering av uønskede hendelser og kriser.

F24 Solution Overview

F24s SaaS-løsninger

Les mer om våre løsninger for sikker kommunikasjon, varsling og hendelse- og krisehåndtering.

Business Continuity Management

Les mer om hvordan digitale løsninger kan sikre kontinuitet i virksomheten.

Portrett av Andre Hope
Andrè Hope, Senior Account Manager F24 Nordics

Dra nytte av våre løsninger for finanssektoren

Vi er valgt som leverandør for en rekke banker og finansinstitusjoner, og har lang erfaring med å integrere alarmsystemer med risikoovervåking og varslingsprogramvare. Kontakt oss i dag!

F24 Nordics
+47 40 00 19 08

Finn ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg!

Fyll inn dine personopplysninger

Hvorfor er risikostyring viktig for finansinstitusjoner?

Bank er basert på tillit. Og den tilliten – bygget opp over mange tiår, til og med århundrer i noen tilfeller – kan gå tapt på bare noen få timer. I en så sterkt regulert bransje kan en finansinstitusjons respons på en krisehendelse eller sikkerhetsbrudd være den avgjørende faktoren for om de kan fortsette i kommersiell bankvirksomhet.

Hvilke risiki står finanssektoren ofte overfor?

Som alle bransjer, bør selskaper i finanssektoren gjennomføre regelmessige risikovurderinger og utarbeide responsplaner for å håndtere forstyrrelser forårsaket av en rekke eksterne og interne trusler, fra branner og naturkatastrofer til IT-feil eller cyberangrep. Men på grunn av sin rolle som kritisk infrastruktur i samfunnet, er banker og finansinstitusjoner også utsatt for særlig risiko for bombetrusler og terrorangrep.

Risikostyring innebærer å planlegge fremover for ethvert scenario. Når et varsel er mottatt via en stille alarm eller panikkknapp, kan forhåndsdefinerte inntrenger- og forretningskontinuitetsplaner iverksettes for å håndtere situasjonen. Sikkerhet for ansatte og besøkende på stedet må ha høyeste prioritet, så evakueringsplaner må øves jevnlig.

Implementer alarmsystemer effektivt i forretningsbanker

Hvis en innbruddstyv eller terrorist kommer med trusler mot en finansinstitusjon, kan situasjonen eskalere eksponentielt. Takket være et alarmsystem som har stille alarmer, kan kriseledelsen varsles diskret og umiddelbart – og krise- og forretningskontinuitetsplaner kan aktiveres i løpet av minutter.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.