Business Continuity Management

Forretningskontinuitetsstyring (BCM) sikrer at organisasjonen din har en forhåndsdefinert strategi og en beredskapsplan for å holde virksomheten gående dersom det skulle oppstå større forstyrrelser.

En hånd som stopper dominobrikker fra å falle. Symboliserer rask reaksjon.
Mann i blå skjorte presenterer forretningskontinuitetsplaner for sine medarbeidere på et moterom

Nøkkelen til en vellykket forretningskontinuitetsplan: Å være godt forberedt

De fleste bedrifter og organisasjoner gjennomfører en eller annen form for forretningskontinuitetsplanlegging. I de fleste tilfeller blir systemer for forretningskontinuitet skrevet ned og arkivert, for så å hentes frem når hendelser oppstår. Men kan det å ha en statisk forretningskontinuitetsplan som må skrives ut og leses igjennom i de innledende stadiene av en kritisk situasjon, virkelig bli referert til som “beredskap”?

Last ned e-bok om tiltakskort!

Finn ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg!

Fyll inn dine personopplysninger

Mer enn 5500 kunder fra alle bransjer stoler på

tjenestene fra F24 i kritiske situasjoner

Kunde Schott AG
Kunde Commerzbank
Kunde Audi
Kunde UniCredit
Kunde Wellcome

Vellykket implementering av din plan for forretningskontinuitetsplan

Prosessen med beredskapsplanlegging beskriver handlingene du bør ta for å opprettholde de forretningskritiske aktivitetene. En forretningskontinuitetspolicy innebærer vanligvis å redusere virkningen av tap, overføre risiki eller aktiviteter til en tredjepart, eller suspendere aktiviteten til hendelsen er over.

To arbeidere med refleksjakke, hjelm og beskyttelsesbriller. Det er solcellepanel i bakgrunn.

Samordne styringssystemene for bedriftskontinuitet

Mange organisasjoner implementerer nå sine forretningskontinuitetsplaner gjennom digitale løsninger. Ved å gjøre aktiviteter om til digitale oppgaver sikrer de enkel tilgang til planen fra hvor som helst. Korrigerende tiltak kan justeres ad hoc, og gjennom hele krisen er aktiviteter og oppgaver sikkert og dokumentert.

Interessenter og andre berørte parter forventer en rask, planlagt respons når en hendelse inntreffer. Ved å samle beredskapsplaner i ett system, bidrar du til å oppnå dette målet – og får virksomheten din tilbake til normal drift så raskt som mulig. En enhetlig respons på forretningskontinuitetsstyring sikrer fleksibilitet og åpenhet i aktivitetene dine og betyr at ledelsen og interessenter enkelt kan motta oppdateringer når en hendelse inntreffer.

Planlegg for en effektiv BCM-strategi

I dagens urolige situasjon, må organisasjoner være klar for å iverksette forretningskontinuitetsplaner når som helst. Her er fire aspekter ved beredskap som bør tas i betraktning ved planlegging:

Beredskapsplanlegging

Det er viktig å ha klare instrukser for håndtering av kriser. Nøkkelmedarbeidere må være klar over virksomhetens beredskapsplaner på forhånd.

Planlegg beredskapshåndteringen

Øving og trening

Øv, øv, øv! Å være kjent med prosedyrer betyr at dine ledere vil være trygge nok til å takle uønskede hendelser.

Maler for normalisering og fleksibilitet

Å utarbeide maler og sjekklister for forretningskontinuitetsplaner på forhånd sparer tid under en hendelse. De lar deg se fremdriften til tiltakene som iverksettes, og der det er hensiktsmessig, foreta justeringer og ad hoc-beslutninger for å forbedre håndteringen av hendelsen.

Sjekklister for krisehåndtering

Beredskapsteam som planlegger for en effektiv BCM strategi

Tilgjengelighet for å gi konstant støtte

Ved digitalisering av forretningskontinuitetsplanlegging kan veiledning være tilgjengelig på tvers av lokasjoner og via flere enheter – noe som er spesielt viktig hvis du trenger å iverksette en forretningskontinuitetsplan, men ikke har fysisk tilgang til lokalene.

Velg en ISO 22301-sertifisert beredskapsløsning

F24 opererer i henhold til ISO 22301. Vi er det første selskapet i verden som driver et BSI-sertifisert, integrert styringssystem for informasjonssikkerhet og styringssystemer for forretningskontinuitet.

Lær om vår sertifisering og informasjonssikkerhet

Godkjent sertifikat ikon

Relaterte tema

F24 Product Finder

Produktutforsker

Finn løsninger som passer dine behov for håndtering av uønskede hendelser og kriser.

F24 Solution Overview

F24s SaaS-løsninger

Les mer om våre løsninger for sikker kommunikasjon, varsling og hendelse- og krisehåndtering.

Smart sikkerhet

Les mer om hvordan IoT og smarte IT-integrasjoner kan støtte deg i din hendelse- og krisehåndtering.

The F24 Sales Team is looking forward to your call Team is happy to help

Sett opp din BCM-strategi med F24

Vi er en pålitelig partner med garantert tilgjengelighet på over 99,5 % på våre tjenester, som dekker alle faser, fra risikovurderinger og planlegging til varsling og styring samt dokumentasjon. Finn ut mer om utvalget av løsninger F24 tilbyr for å støtte organisasjoner med forretningskontinuitetsplaner. Snakk med en av våre representanter i dag.

F24 Nordics
+47 40 00 19 08

Finn ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg!

Fyll inn dine personopplysninger

Identifiser og minimer risiki for vellykket BCM

Ved å identifisere risiki som kan påvirke virksomhetskritiske operasjoner – informasjon, inventar, personell og lokaler – kan du lage beredskapsplaner for å opprettholde forretningsprosesser. Ved å planlegge nå, kan bedrifter få virksomheten tilbake til normal drift tidlig, raskt og effektivt – og dermed minimere potensielle påvirkninger og beskytte investeringer.

Noen eksempler på å minimere risikoen for forretningskontinuitet er:

  • Lagring av ekstra forsyninger på annen lokasjon (begrensning)
  • Dokumentere ferdighetene ansatte har utenfor sine vanlige oppgaver, for å muliggjøre omplassering (avbøtende)
  • Identifisere flere leverandører av samme produkt/tjeneste (reduksjon)
  • Sikkerhetskopiere data og filer til et eksternt datasenter (overføring)
  • Flytting av ansatte til andre lokaler som eies av en tredjepart (overføring)
  • Stenge ned produksjonslinjer for å konsentrere seg om mer presserende virksomhet (suspendere)

Det neste trinnet for styring av forretningskontinuitet er å komme tilbake til normal daglig drift – eller så nær normal drift som situasjonen tillater – så raskt som mulig.  Normaliseringsplanen bør derfor:

  • Prioriter rekkefølgen som kritiske aktiviteter skal gjenopprettes i, minimum effektivitetsnivå som skal gjenopprettes, og en tidsplan for gjenoppretting av tjenesten
  • Identifisere hvilke ressurser som trengs for å gjenopprette aktiviteter og hvor ressurser kan hentes
  • Forklar hvordan disse ressursene skal distribueres

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.