Krisehåndtering og varsling på sykehus

Beredskapsledelsen på sykehus sikrer at det er implementet en overordnet plan for kriserespons og at eventuelle pågående problemer håndteres umiddelbart. Kontakt oss og få mer informasjon om hvordan våre løsninger kan hjelpe deg:

Sykepleiere flytter sengen til en pasient til et annet rom i full fart
Lege gir en kirurg info og viser frem noen dokumenter

Hvordan krisehåndtering på sykehus kan redde liv

Beredskapsledelse innen sykehus dekker ikke bare eksterne hendelser som masseulykker, men også trusler mot pasienter, personell eller medisinsk infrastruktur. Rask og effektiv håndtering av alt fra sykepleieralarmer og masseskademeldinger kan bidra til å redde liv.

Les hvordan FACT24 hjalp “Klinikum rechts der Isar”

Finn ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg!

Fyll inn dine personopplysninger

F24 benyttes av:

> 140 selskaper
i
helsesektoren

Krisehåndtering på sykehus

Når uhellet er ute og det er behov for medisinsk hjelp, vil ambulansearbeidere være på stedet så raskt som mulig for å håndtere krisen og minimere skadeomfanget. I mange tilfeller må pasienten raskt fraktes til lokalt sykehus for videre behandling. Slike kritiske hendelser er uforutsigbare, og det er høyt tempo og mange risikofaktorer. Sykehus og klinikker er avhengige av en plattform som bistår dem i optimalisering av hendelsesprosess og alarmsystem.

Optimaliser alarm- og hendelseshåndteringen

Leger som leser journaler
Patient emergency call

Patient Emergency Call

Vold mot ansatte på sykehus og sykehjem er dessverre ikke uvanlig. I slike kritiske situasjoner har man bruk for en effektiv stille alarm. Invester i et sentralisert system som samler inn alt fra nødanrop og alarmer til varsler om tekniske feil og overfører dem til rette mottaker i henhold til et definert sett med regler.

Relaterte tema

F24 Product Finder

Produktutforsker

Finn løsninger som passer dine behov for håndtering av uønskede hendelser og kriser.

F24 Solution Overview

F24s SaaS-løsninger

Les mer om våre løsninger for sikker kommunikasjon, varsling og hendelse- og krisehåndtering

Programvare for varslingsprogram

En varslingsprogramvare hjelper deg med å varsle og kommunisere på den mest effektive måten..

Portrett av Andre Hope
Andrè Hope, Senior Account Manager F24 Nordics

Velg de riktige løsningene for sykehus

F24 tilbyr løsninger for hendelse- og krisehåndtering som lar sykehus og sykehjem aktivere alarmer og varsling raskt og enkelt. Med en omfattende oversikt over anrop, alarmer og varsler om tekniske feil, har ledere verktøyene de trenger for å håndtere kritiske situasjoner.

Snakk med F24 om beredskapsledelse på sykehus og sykehjem.

F24 Nordics
+47 40 00 19 08

Finn ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg!

Fyll inn dine personopplysninger

Hvorfor er krisehåndtering på sykehus så viktig?

Optimalisering av beredskap og hendelsesrespons kan bidra til å kontrollere og redusere risiki. Uten en beredskapsplan for å håndtere hendelser og ulykker, kan lokale helseinstitusjoner bli overbelastet.

Hvordan planlegge krisehåndtering på sykehus?

Beredskapsplanleggingen for sykehus bør dekke en respons på alle aspekter av en masseulykkeshendelse, for å mobilisere ekstra ressurser, leger og sykepleiere for å støtte de som allerede er på vakt. Beredskapsplanen legger opp kommandosystemer og sjekklister for sykehushendelser for å sikre at behandlingen og omsorgen som leveres er av høyeste kvalitet og effektivitet.

En sjekkliste for beredskapshåndtering bør inkludere alle komponenter i beredskapen og sette ned protokoller for prioritering (triage) og håndtering av økning i pågang av pasienter. Ved å ha en sjekkliste på plass, kan sykehus sikre at medisinsk fagpersonell blir utplassert og sikre en effektiv respons på hendelsen.

Krav til en beredskapsplan:

Beredskap er nøkkelen til enhver kriserespons på et sykehus. Sykehusadministratorer bør utarbeide sjekklister for beredskap. Slik kan man sikre at systemer er på plass for å håndtere alle typer hendelser. Fra kommando og kontroll til logistikk og forsyninger: Sjekklisten bør dekke alle aspekter.

Hvordan utfører du en sykehusrisikovurdering og lager en risikostyringsplan?

Fem enkle trinn for utførelse av en risikovurdering:

Tenk på hva som kan gå galt,
– hvilke tekniske feil kan skje innenfor helsevesenet eller hvilke hendelser kan forstyrre pasientbehandlingen.

Identifiser hvem som kan bli berørt,
– kan pasienter, ansatte eller besøkende/tredjepart bli skadet eller berørt?

Bestem omfanget av en potensiell skade og sannsynligheten for en slik hendelse,
– begrenset, forventet, utbredt skade og høy, moderat, lav sannsynlighet

Planlegg hvordan skader kan håndteres,
– lage prosedyrer for å håndtere varslingen (som kommunikasjonsplaner, evakueringsprosedyrer, osv.) og utnevne ansvarlige ledere for å lage et hendelseskommandosystem

Gjennomgå planen regelmessig,
– sørge for at personalet er klar over beredskapsplanen og deres del i den.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.