Massevarslingssystem: Respons i sanntid

Massevarslingssystemer kan varsle tusenvis av mennesker under en hendelse eller krise, ved å automatisere og koordinere varslinger, og dermed fremskynde en respons og krisehåndtering. Kontakt oss for å få vite mer om F24s massevarslingssystem.

Mass Notification Systems from F24
Varsling av store grupper

Sømløs varsling av store grupper

Under en krise kan det hende at sentral IT-infrastruktur og -teknologier eller daglige kommunikasjonskanaler, for eksempel SMS eller taleanrop, ikke er tilgjengelig. De kan bli skadet og helt ute av drift eller bare overbelastet. Ved å gi tidssensitiv, kortfattet informasjon til de riktige personene gjennom sikker, uavhengig infrastruktur, kan du sikre at meldingen når frem, bidra til å minimere skade på infrastruktur og eiendom, og viktigst av alt: beskytte liv.

Massevarslingssystemer kan også skaleres opp ved behov for å støtte offentlige varslingssystemer. Det er spesielt effektivt når det offentlige trenger å varsle allmennheten om kriser på nasjonalt nivå. Blant andre teknologier utnytter massevarslingsløsninger også satellittvarslingssystemer, for å sikre at meldingen kommer gjennom selv når andre kommunikasjonskanaler er ute av drift.

Les mer om befolkningsvarsling

Finn ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg!

Fyll inn dine personopplysninger


Mer enn 5500 kunder fra alle bransjer stoler på

tjenestene fra F24 i kritiske situasjoner

Kunde Schott AG
Kunde Commerzbank
Kunde Audi
Kunde UniCredit
Kunde Wellcome

Et varslingssystem for maksimal rekkevidde

Å varsle store grupper av individer innebærer tydelige meldinger, raske svar og evnen til å koordinere og holde oversikt over respons og svar. Et massevarslingssystem hjelper deg med å planlegge og administrere responsen på enhver hendelse, stor eller liten. Ved å automatisere operasjoner, som å sende ut innledende varsler og sende eller omdirigere mislykkede meldinger, kan et massevarslingssystem frigjøre tid for kriseledelsen til å håndtere mer presserende saker.

Massevarslingssystemer er fleksible nok til å tilpasse seg strømbrudd, så i dag er bransjeledende plattformer helt uavhengige løsninger. Et sky-basert, SaaS-massevarslingssystem har fordelen av full tilgjengelighet fra alle steder siden det ikke er avhengig av lokal IT-infrastruktur.

Illustrasjon av hvordan massevarsling med FACT24 fungerer
Å bruke et massevarslingssystem effektivt

Å bruke et massevarslingssystem effektivt

Under kritiske hendelser og nødsituasjoner benyttes flere kommunikasjonskanaler for å raskt overføre meldinger og sikre at de berørte kan respondere. Å ha en forhåndsdefinert plan og maler for meldinger, gjør at vi kan respondere umiddelbart og at sanntidsinformasjon raskt videresendes til teammedlemmene som trenger det. Når du integrerer et massevarslingssystem i beredskapsplanene dine, er det viktig å huske på disse punktene:

Gjør det enkelt

Ved å planlegge på forhånd kan du utvikle logiske, klare krise- og forretningskontinuitetsplaner. En massevarslingsløsning innebærer å lage klare og presise instruksjoner ved å bruke dine egne maler, for å gi medarbeidere oppdatert, relevant informasjon. Tilbakemeldingene deres kan deretter logges i plattformen for status og situasjonsoppdatering.

Gjør det korrekt

Effektiv kontaktadministrasjon er basert på korrekte og nøyaktige kontaktdetaljer for respondenter, personell, kunder og interessenter. Med denne informasjonen kan du kommunisere med spesifikke interne eller eksterne grupper og ved å inkludere stedsbaserte data kan du sende geospesifikke varsler. Hvis en melding ikke mottas via én kommunikasjonskanal (f.eks. mobilapp), kan andre prøves automatisk (f.eks. taleanrop eller tekstmeldinger).

Fokuser på sikkerhet og kompatibilitet

Under en krise er databeskyttelse og sky-sikkerhet kritisk for å sikre en kontinuerlig, effektiv respons. Selv med annen IT- og kommunikasjonsinfrastruktur ute av drift, må et massevarslingssystem være tilgjengelig og sikkert. En massevarslingsløsning bør registrere alle varsler, kommunikasjoner og dokumentasjon, og dermed gi viktig innsikt for evaluering og rapportering i etterkant av en krise.

Relaterte løsninger

F24 Product Finder

Produktutforsker

Finn løsninger som passer dine behov for håndtering av uønskede hendelser og kriser.

F24 Solution Overview

F24s SaaS-løsninger

Les mer om våre løsninger for sikker kommunikasjon, varsling og hendelse- og krisehåndtering.

Mastering Crisis Communication with F24

Krisekommunikasjon

Les mer om beste praksis og få nyttige tips for kommunikasjon under en krise.

The F24 Sales Team is looking forward to your call Team is happy to help

Effektiv håndtering av kritiske situasjoner med F24’s smarte løsninger

Ikke la en kritisk situasjon utvikle seg til en krisesituasjon. Programvaren vår støtter organisasjoner i respons av situasjoner ved å benytte alle kommunikasjonskanaler i sanntid og varsle allmennheten eller målrettede grupper av mennesker. Kontakt oss i dag for å høre mer om vårt utvalg av kriseresponsløsninger.

F24 Nordics
+47 40 00 19 08

Finn ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg!

Fyll inn dine personopplysninger

Når kreves et massevarslingssystem?

Et massevarslingssystem er nødvendig når organisasjoner må informere eller varsle et stort antall mennesker på så kort tid som mulig. Ved alt fra IT-systemfeil til naturkatastrofer er det viktig for deg å få relevante instruksjoner i sanntid og få gitt kritisk informasjon til ansatte, interessenter, nødetater og kunder. Et masseendringssystem varsler automatisk spesifikke, forhåndsdefinerte grupper (f.eks. ansatte på vakt, hvem som helst på et bestemt sted), og reduserer dermed responstidene for nødstilfeller.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.