Risikostyring

Risikostyring er avgjørende for bedriftens robusthet. Styrk forretningsstrategien din ved å forstå og administrere dynamisk risiki.

Meeting on Risk Management with F24
Integrer løsninger for risikostyring i virksomheten din

Integrer løsninger for risikostyring i virksomheten din

Strategier for risikostyring mislykkes noen ganger ettersom ansvar er spredt på ulike avdelinger og personell. Ved å benytte en programvare for risikostyring, kan du enkelt sentralisere organisasjonens risikostyringsoppgaver for å vurdere og prioritere risiki for hele virksomheten. Med dokumentasjon og overvåking hjelper programvareløsninger for risikostyring organisasjoner med å rapportere sin overordnede tilnærming og eksponering for risiko til ledelsen, interessenter og offentlige etater.

Finn ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg!

Fyll inn dine personopplysninger

Mer enn 5500 kunder fra alle bransjer stoler på

tjenestene fra F24 i kritiske situasjoner

Kunde Schott AG
Kunde Commerzbank
Kunde Audi
Kunde UniCredit
Kunde Wellcome

Risikovurdering

Det første trinnet i risikostyring er å revidere forretningskritiske ressurser som produksjonsanlegg, tjenesteyting, essensielle råvarer eller komponenter, leverandører og back-office lokasjoner. Med disse i tankene bør du kvantifisere de operasjonelle og økonomiske tapene ved at disse ressursene ikke lengre er tilgjengelige for virksomheten din. Hvor lenge ville du kunne fortsette driften uten dem?

Er organisasjonen din forberedt på en krise? Ta F24’s beredskapstest!

Risikovurdering
Minimer risiko

Minimer risiko

Når trusler er identifisert, vurdert og prioritert, kan organisasjonen begynne å forstå sannsynligheten for disse risikohendelsene og iverksette strategier for å håndtere dem. Dette kan bety å anskaffe flere leverandører, lagre sikkerhetskopier av data sikkert i en sky, ha gjenopprettingspakker tilgjengelig eller investere i compliance-programvare. Disse strategiene bør inngå i forretningskontinuitet og katastrofeplaner for å gi en integrert, virksomhetsomfattende responsplan.

Lær mer om forretningskontinuitet

Overvåk risikoene

Overvåking og gjennomgang av risikovurderingen din er avgjørende for å sikre at virksomheten din er forberedt. Man kan ikke eliminere all risiko, men ved å kontinuerlig integrere risikostyring i den overordnede styringsstrukturen, kan du redusere den potensielle effekten av kritiske hendelser.

Trygghet for dine ansatte

Demo mac mock-up - overvåk risikoene

Relaterte tema

F24 Product Finder

Produktutforsker

Finn løsninger som passer dine behov for håndtering av uønskede hendelser og kriser.

F24 Solution Overview

F24s SaaS-løsninger

Les mer om våre løsninger for sikker kommunikasjon, varsling og hendelse- og krisehåndtering.

Kriserespons og -håndtering

Forbered og administrer din kriserespons med våre løsninger, designet spesielt for håndtering av kritiske situasjoner.

The F24 Sales Team is looking forward to your call Team is happy to help

Dra nytte av fordelene med risikostyring

Med en risikostyringsstrategi på plass, kan organisasjoner planlegge sin respons. F24 tilbyr sikker, brukervennlig programvare som hjelper med risikoidentifikasjon og robusthet. Våre sky-baserte løsninger støtter ikke bare kunder over hele verden med deres risikoanalyse, hendelseshåndtering og evalueringer etter hendelser.

F24 Nordics
+47 40 00 19 08

Finn ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg!

Fyll inn dine personopplysninger

Hvordan kan programvare for risikostyring hjelpe organisasjoner?

Ved å ta i bruk programvare for risikostyring kan du enkelt sentralisere organisasjonens løsninger for risikostyring.

Alle organisasjon er forskjellige. Din bedrifts risikovillighet avhenger av den generelle risikostyringstilnærmingen til selskapets eiere. For noen kan det å pådra seg potensielle tap være en rimelig risiko ved utvikling av nye innovative produkter. Imidlertid kan de vike unna enhver risiko som skader merkevaren.

Basert på bedriftens risikoprofil bør du implementere risikostyringsprosedyrer som er unike for din organisasjon. Det kan være lurt å konsentrere seg om compliance og styring, sikring av teknologiinfrastruktur, operasjonell risikostyring eller en kombinasjon av disse og andre faktorer.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.