Evakueringsalarm

Et av de vanligste kravene i et krisescenario er evakuering av mennesker og andre verdifulle ressurser. Optimaliser evakueringsprosessen din med en F24-løsning.

Kontakt oss for å få vite mer om hvordan våre løsninger kan hjelpe deg.

People Leaving Through Emergency Exit
Evakueringsprosess med F24

Redd liv med effektiv varsling

Når det bryter ut brann eller en naturkatastrofe oppstår, har du kanskje få minutter på deg til å evakuere. I løpet av kort tid skal brannen oppdages, de berørte skal varsles og instrueres om å forlate området.

Med en evakueringsalarm kan organisasjoner iverksette prosessen manuelt eller automatisk. Systemet bruker infrastrukturen som allerede er tilgjengelig for å gi ansatte visuelle og hørbare evakueringsinstruksjoner på smarttelefonene eller spille av kunngjøringer ved hjelp av IP-høyttalere og sentrale PA-systemer.

Les hvordan F24-løsningen FACT24 ENS støtter evakueringshåndtering

Finn ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg!

Fyll inn dine personopplysninger

Kommunisere raskt og presist ved forstyrrelser og kriser

FACT24 ENS+ er vår Software-as-a-Service-løsning for sikker og omfattende nødvarsling og varsling. Løsningen hjelper kriseledere, spesielt i den akutte fasen av en kritisk hendelse. Les mer om FACT24 ENS+ og bestill en demo: 

Flerkanals-kommunikasjon

Multikanalskommunikasjon er avgjørende for å sikre maksimal rekkevidde. Ansvarlige personer eller myndigheter kan også varsles via telefon, PC, mobilapp, høyttaler, SMS eller e-post. Dessuten kan du aktivere stille alarmer for sensitive scenarier som en gisselsituasjon. De varslede personene kan også bruke alle kommunikasjonskanaler.

Les mer om effektiv krisekommunikasjon

Mann som snakker i telefon. Kommunikasjon med F24's løsninger
Møte om evakueringsplanlegging

En enkel løsning for hvert trinn i krisehåndteringen

Det er avgjørende å ha en sentral varslings- og krisehåndteringsplattform som kan kobles til alle delsystemer for sikkerhets- og bygningsforvaltning samt øvrig IKT-infrastruktur. I kritiske situasjoner kan brukeren forstå dynamikken i hendelser, varsle på en optimal og målrettet måte og sette i gang umiddelbare tiltak for å minimere skader.

Les mer om smarte sikkerhetsløsninger

Få løpende statusoppdatering og reager raskt med tilpasset informasjon

Ved uønskede hendelser og kriser kan beredskapsteamet automatisk starte telefonkonferanser og direkte utveksle informasjon om de nødvendige trinnene for avklaring av situasjonen og respons. De kan også dele rutekart til alle enkeltpersoner for å hjelpe evakueringsprosessen.

Del sanntidsinformasjon om eventuelle endringer angående farlige situasjoner. Tilpass i tillegg varsler om bombetrusler eller brannevakuering ad hoc og rediger mottakergruppen for å ta de riktige avgjørelsene. Med noen få klikk kan situasjonsspesifikke beredskapsplaner distribueres til de involverte via mobilapp, PC eller e-post.

Les om hendelseskommandosystemet

Mann som mottar evakueringsvarsler.

Mer enn 5500 kunder fra alle bransjer stoler på

tjenestene fra F24 i kritiske situasjoner

Kunde Schott AG
Kunde Commerzbank
Kunde Audi
Kunde UniCredit
Kunde Wellcome

Relaterte løsninger

F24 Product Finder

Produktutforsker

Finn løsninger som passer dine behov for håndtering av uønskede hendelser og kriser.

F24 Solution Overview

F24s SaaS-løsninger

Les mer om våre løsninger for sikker kommunikasjon, varsling og hendelse- og krisehåndtering.

Programvare for varsling

Les mer om fordelene med en dedikert programvare for varsling.

The F24 Sales Team is looking forward to your call Team is happy to help

Planlegg evakueringsstrategien din med F24

F24 hjelper deg med å identifisere brannkilden, og med å evakuere berørte bygninger på en rask og kontrollert måte. Våre løsninger kan kombineres med alle brannalarmsystemer.

Vår løsning oppfyller kravene i DIN VDE 0827-standarden for krise- og beredskapssystemer. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende demo om hvordan du kan optimalisere evakueringsstrategien din i tilfelle en krise eller nødsituasjon.

F24 Nordics
+47 40 00 19 08

Finn ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg!

Fyll inn dine personopplysninger

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.