Oppgrader til smarte sikkerhetsløsninger!

Mens du håndterer hendelser, kan organisasjonen din enkelt utnytte kraften av teknologi og IoT. Vær godt forberedt på enhver krise med integrasjon av nye sikkerhetsenheter med kraftig spesialprogramvare.

Kontakt oss i dag og finn ut hvordan våre løsninger kan hjelpe deg!

Sikkerhetsløsninger for kriser og nødsituasjoner

Smart sikkerhet reduserer manuelt arbeid ved å overvåke infrastruktur og bygninger automatisk, noe som reduserer behovet for fysiske inspeksjoner. Når for eksempel en inntrenger oppdages, kan smart sikkerhet til en viss grad tenke selv, ved for eksempel å utløse sensorer og lys, aktivere alarmsystemer og blokkere tilgang til andre områder. La smart teknologi effektivt støtte virksomheten din.

Varsling med Smart Sikkerhet

En integrert tilnærming med fysisk sikkerhetsinfrastruktur koblet til overvåkings- og varslingsprogramvare representerer neste generasjon forretningssikkerhet. Samlede sikkerhets- og alarmsystemer sikrer ikke bare bygninger og infrastruktur, men beskytter også mennesker og eiendeler. Smarte sikkerhetstiltak minimerer risiki og gjør virksomheten din mindre utsatt for inntrengere og hærverk.

Smart varsling

Finn ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg!

Fyll inn dine personopplysninger

Mer enn 5500 kunder fra alle bransjer stoler på

tjenestene fra F24 i kritiske situasjoner

Kunde Schott AG
Kunde Commerzbank
Kunde Audi
Kunde UniCredit
Kunde Wellcome

Redd liv med stille alarmer

Ikke alle kriser er like – noen er ekstra sensitive og må håndteres som sådan. Spesielle krisescenarier som gisselsituasjoner, terrorangrep, samt trusler mot liv og eiendeler er sensitive scenarier som trenger rask, men subtil respons. Stille alarmer er mest effektive i slike situasjoner: Å varsle ansvarlige myndigheter umiddelbart, uten å sette avsenderen i fare på noen måte. Gjør dine ansatte i stand til å beskytte seg selv og virksomhetens verdier ved å integrere stille alarmer i sikkerhetssystemene dine for å holde deg forberedt på alle slags scenarier.

Stille alarm

Redd liv med stille alarmer

Folkemengde som evakuerer en bygning. De benytter nødutgang

Evakueringsalarm

Når det bryter ut brann, eller det oppstår en naturkatastrofe, har du bare noen få minutter på deg til å evakuere en bygning. Innenfor denne tiden skal brannen oppdages, og de utsatte skal varsles og bes forlate faresonen.
Med en evakueringsalarm kan organisasjoner initialisere prosessen manuelt eller automatisk. Systemet bruker infrastrukturen som allerede er tilgjengelig for å gi ansatte visuelle og hørbare evakueringsinstruksjoner på smarttelefonen eller spille av kunngjøringer ved hjelp av IP-høyttalere og sentrale PA-systemer.

Evakueringsalarm

Relaterte tema

F24 Product Finder

Produktutforsker

Finn løsninger som passer dine behov for håndtering av uønskede hendelser og kriser.

F24 Solution Overview

F24s SaaS-løsninger

Les mer om våre løsninger for sikker kommunikasjon, varsling og hendelse- og krisehåndtering.

Folkemengde som evakuerer en bygning. De benytter nødutgang

Ansattes sikkerhet

Beskytt og ivareta dine ansatte ved uønskede hendelser, med våre SaaS-løsninger.

The F24 Sales Team is looking forward to your call Team is happy to help

Våre smarte løsninger for moderne selskaper

Enten du administrerer fysisk sikkerhetsinfrastruktur eller ikke, kan F24s løsninger for varsling og krisehåndtering forbedre din virksomhets sikkerhet. Snakk med en av våre representanter i dag for å finne ut mer.

F24 Nordics
+47 40 00 19 08

Finn ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg!

Fyll inn dine personopplysninger

Hva er fordelene med smart sikkerhet?

Smart sikkerhet styres av vår sikre og pålitelige programvare som kan konfigureres og oppgraderes, for å sikre at du alltid har den nyeste og mest oppdaterte versjonen. Smart sikkerhet kan redusere manuelt arbeid ved å overvåke infrastruktur og bygninger automatisk, noe som reduserer behovet for fysiske inspeksjoner. Når for eksempel en inntrenger oppdages, kan smart sikkerhet til en viss grad tenke selv, ved for eksempel å utløse sensorer og lys, aktivere alarmsystemer og blokkere tilgang til andre områder. La smart teknologi effektivt støtte din virksomhet.

En smart sikkerhetsløsning kan også implementeres for tilgangskontroll. For eksempel kan et serverrom enkelt sikres ved å installere nøkkelkort så kun autorisert personell har tilgang. Når adgangskontrollen er koblet til back-end-programvare, kan tilgang logges sentralt, noe som gir omfattende logger over bevegelser i bygninger. Ved å begrense og registrere tilgang til utvalgte områder, kan et selskap overholde sikkerhetskrav som er fastsatt av myndigheter eller forsikringsselskaper.

Smart sikkerhet logger også automatisk infrastrukturovervåking og varslingsaktiviteter for å gi en overordnet oversikt over fremdriften og respons på en krisesituasjon. Disse loggene kan analyseres etter hendelsen for å avdekke eventuelle behov for forbedringer.

Hvordan bør smarte sikkerhetsløsninger implementeres?

For å maksimere effekten av den smarte sikkerhetsløsningen, bør overvåkingsteknologi installeres på viktige steder i lokaler og på anlegg. WiFi-sensorer trenger ikke kabling, noe som gir større fleksibilitet når det skal bestemmes hvor de skal plasseres.

Ved å implementere adgangskontroll, kan individuelle områder og bygninger sikres når de ikke er i bruk – for eksempel kan administrasjonskontorer bli alarmert over natten mens nattskift fortsatt kan fortsette i produksjonshallen.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.