Motstandsdyktighet

Enten det er snakk om cyberangrep eller klimaendringer, trenger bedriften din å bygge motstandskraft for å håndtere utfordringene den står overfor. Kontakt oss for å få vite mer om hvordan våre løsninger kan hjelpe deg.

Motstandsdyktighet mot risiko og krisesituasjoner

I dagens høyteknologiske og sammenkoblede verden, må organisasjoner håndtere trusler fra mange interne og eksterne kilder. Identifiser de viktigste risikoene og truslene mot virksomheten din for å få kontroll på dem.

Hva er fordelen med organisatorisk motstandskraft?

Hva er fordelen med organisatorisk motstandskraft?


Fra risikoovervåking og responsplanlegging til normalisering etter en krise, bør organisasjoner tenke på motstandsplanlegging som en investering. Ved å utvikle motstandskraft gjennom hele forsyningskjeden, produksjons- og salgsnettverket, kan du sikre at virksomheten din kan takle uventede forstyrrende hendelser og fortsette å betjene kundene. Beskytt merkevarens omdømme ved å håndtere kriser proaktivt og effektivt. Planlegg organisasjonens redundans med hvert av de følgende aspektene.

Finn ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg!

Fyll inn dine personopplysninger

Forbedre din organisasjons kontinuitetsstyring

Styring av forretningskontinuiteten gjør at du kan planlegge for enhver større forstyrrelse, slik at organisasjonen din har beredskapsplaner på plass og en forhåndsdefinert strategi for å holde virksomheten gående. Ved å identifisere nøkkelrisikoer som kan påvirke virksomhetskritiske operasjoner – informasjon, inventar, personell og lokaler – kan du lage beredskapsplaner for å opprettholde forretningsprosesser. Ved å planlegge nå, kan bedrifter få virksomheten tilbake til normal forretningsdrift raskt og effektivt – og dermed minimere potensielle påvirkninger og beskytte investeringer.

Forretningskontinuitet

En hånd som stopper dominobrikker fra å falle.
Håndter uønskede situasjoner på en proaktiv måte

Håndter uønskede situasjoner på en proaktiv måte

Å ha en forhåndsdefinert plan for krisesituasjoner hjelper deg med å håndtere hendelsen og øker sjansen for å få organisasjonen tilbake til normal drift raskt. Kritiske hendelser er i sin natur flyktige – de kan eskalere raskt og være vanskelige å få under kontroll. Med beredskapsledelse kan du unngå at en kritisk hendelse utvikler seg til å bli en krise. Rapporter sier at 9 av 10 selskaper som bruker dedikerte verktøy og programvarer for beredskapshåndtering kan igangsette planene sine på under en time.

Fra å kunne varsle alt nøkkelpersonell til det å mobilisere nødvendige team, forbedre beredskapen ved å være i stand til kommunisere raskere og på en effektiv måte.

Krisehåndtering

Mer enn 5500 kunder fra alle bransjer stoler på

tjenestene fra F24 i kritiske situasjoner

Kunde Schott AG
Kunde Commerzbank
Kunde Audi
Kunde UniCredit
Kunde Wellcome

Analysér og reduser risikoene dine

Risikostyring er en viktig del av enhver strategi for å være så motstandsdyktig som mulig. Hver organisasjon fungerer på forskjellige måter og har sådan forskjellige risikostyringskrav. Basert på bedriftens risikoprofil bør du implementere prosedyrer for risikostyring som er skreddersydd for din organisasjon. En programvare for risikostyring kan hjelpe deg med å sentralisere oppgaver i forbindelse med risikostyring. Enten det gjelder å overvåke risikoer eller å dokumentere dem, analyser og rapporter eksponeringen av risiko til alle interessenter med en risikostyringsløsning med den hensikt å redusere dem.

Risikostyring

Forretningskvinne har ordet under møte om motstandsdyktighet
Beredskapsplanlegging

Beredskapsplanlegging

Beredskapsplanlegging er en dynamisk prosess som må oppdateres kontinuerlig for å holde tritt med stadig skiftende organisatoriske risikoer. Derfor er stresstesting av beredskapsplanleggingen ekstremt viktig. Øvelser er den beste måten å forstå effektiviteten av beredskapsplanen din og gir et bedre bilde på en virkelig krisesituasjon. Beskytt liv og gi omsorg når det trengs ved å integrere en løsning for beredskapsplanlegging med dine andre systemer.

Beredskapsplanlegging

Relaterte tema

F24 Product Finder

Produktutforsker

Finn løsninger som passer dine behov for håndtering av uønskede hendelser og kriser.

F24 Solution Overview

F24s SaaS-løsninger

Les mer om våre løsninger for sikker kommunikasjon, varsling og hendelse- og krisehåndtering.

Trygghet for dine ansatte

Les mer om hvordan en spesialisert programvare kan hjelpe deg med å beskytte dine ansatte når en hendelse oppstår..

Portrett av Andre Hope
Andrè Hope, F24 Nordics

Hvordan kan F24 bidra til din bedrifts motstandskraft?

F24 har en rekke SaaS-løsninger som støtter din organisasjons redundans. Våre programvareløsninger inkluderer blant annet sanntidsovervåking, varsling, meldinger og dokumentasjon, og støtter virksomheten din gjennom hele verdikjeden for å forberede, reagere og normalisere vellykket. Snakk med F24 om hvordan vi kan hjelpe deg med å bli en robust organisasjon.

F24 Nordics
+47 40 00 19 08

Finn ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg!

Fyll inn dine personopplysninger

Business Resilence – Hemmeligheten bak alle vellykkede organisasjoner

Redundans er avgjørende for at en bærekraftig virksomhet skal lykkes. Ved å stressteste relevante planer kan du sikre effektiv forretningskontinuitet, overholdelse av lover og regelverk for ansatte, kunder og besøkende på stedet, og bygge tillit hos investorer og interessenter. Dessuten vil enhver investering i motstandsdyktighet gi deg et konkurransefortrinn fremfor andre i sektoren, spesielt når en krise rammer.

Hvordan bli en robust organisasjon

Identifiser de viktigste risikoene og truslene mot virksomheten din. Virksomhetsanalyse og trussel- og risikoanalyse kan hjelpe til med å kvantifisere disse truslene slik at alvorlighetsgraden deres kan bestemmes. Vurderingene bør identifisere forretningskritiske prosesser og ressurser (produksjonslinjer, tjenestetilbud, råvarer eller komponenter, nøkkelleverandører, kundesenterplasseringer) og estimere eventuelle operasjonelle, omdømme- og økonomiske tap (tap av salg, økte utgifter, regulatoriske bøter, forbruker, misnøye).

Ved å vite hva som potensielt kan gå galt, kan du utvikle respons- og kontinuitetsplaner for å sikre at virksomheten din kan fortsette som vanlig. Disse løsningene bidrar alle til å bygge motstandskraft i selskapet som kan testes og praktiseres, og sikrer dermed at enhver respons på en krise er proaktiv og koordinert.

Betydningen av en plan for organisastorisk robusthet for enhver organisasjon kan ikke understrekes nok. Ettersom alle forretningsprosesser må inkluderes i planen, kan hele prosessen med å bygge operasjonell motstandskraft inn i en virksomhet virke skremmende. Men med forankring i ledelsen og involvering fra relevante beslutningstakere og avdelingsledere, kan krisehåndteringsplaner enkelt defineres.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.