Krisehåndtering når produkter må trekkes fra markedet

Feil kan alltid oppstå til tross for alle forholdsregler. Dersom et defekt eller farlig produkt er ute i markedet, er det avgjørende å handle raskt for å beskytte kunder, og minimere skadevirkninger og tap av omdømme. Skadevirkningene kan begrenses betydelig ved hjelp av omfattende varsling og koordinert krisehåndtering.

Produkttilbaketrekking

Effektiv støtte til tilbaketrekking av produkter

Står selskapet ditt overfor utfordringen med å trekke tilbake et produkt fra ulike distribusjonssteder? Programvarebasert varsling gjør at du for eksempel kan sende en varsling med ett enkelt tastetrykk, slik at du kan be utsalgsstedene om å fjerne produktene omgående og bekrefte at tiltaket er iverksatt.

Bruk av tilbakemeldinger, opptrapping og flere varslinger kan automatiseres på en sømløs måte. F24s løsning har et dashbord som fungerer i sanntid og gir et helhetlig bilde av alle tilbakemeldinger, noe som forenkler utsending av mer informasjon. Systemet vårt sørger dessuten for sentralisert kontroll av kommunikasjon med ulike interessegrupper, inkludert partnere og massemedier. Denne smidige løsningen er ikke begrenset til tradisjonelle situasjoner med salgssteder, men kan brukes i en rekke ulike situasjoner.

We Are Here for You.

Arrange a time suitable for you via the available timeslots, and a member of the F24 Team will contact you at the agreed time to discuss your requirements or to answer any questions you may have.

Fordeler med en digital plattform for håndtering av produkttilbaketrekking og -tilbakekalling

Som vist på plansjen støtter F24s løsning alle viktige sider i prosessen med produkttilbaketrekking og -tilbakekalling. Dashbordet for håndtering av uønskede hendelser og kriser er integrert i programvaren. Dette er en sentralisert plattform der du kan overvåke og følge med på prosessen. Løsningen har en funksjon for krisehåndtering som gir deg et kraftig verktøy for å vurdere og håndtere situasjonen i sanntid. Dette innbefatter styring av arbeidsoppgaver og rapportering av framdriften i tilbakekallingsprosessen.

Et viktig trinn er øyeblikkelig varsling til alle relevante, berørte parter. Du kan også sette opp telefonkonferanser med flere avdelinger for å få en nøyaktig oversikt over situasjonen. Det kan også være fornuftig å etablere en kundetjeneste som besvarer spørsmål fra sluttbrukere.

Kriseteamet ditt har som oppgave å håndtere krisen, å dele viktig informasjon og dokumenter med andre berørte parter, og å fremme samarbeid. Denne proaktive tilnærmingen sørger for at du klarer å koordinere krisehåndteringen godt og løse situasjonen.

Finn ut mer om varsling i nød- og krisesituasjoner!

Fyll inn dine personopplysninger

Sentralisert dashbord for nødsituasjoner og kriser

Over 5.500 kunder fra alle slags bransjer setter sin
litt til tjenestene fra F24 i krisesituasjoner.

Kunde Audi
Kunde Schott AG
Product Recall Alerting Stores

Hvilke forebyggende tiltak kan du iverksette?

Sett opp en detaljert plan som skisserer hvordan du skal kommunisere effektivt med kunder, berørte parter og kontrollmyndigheter ved tilbakekalling.

Gjennomfør jevnlige øvelser for de ansatte innen prosedyrer for tilbakekalling og kommunikasjonsstrategier.

Dersom den første fasen med kommunikasjon ikke er god nok, sender du raskt ut korrigerende informasjon for å oppklare eventuelle misforståelser.

Dersom kommunikasjonen om tilbakekalling skader selskapets omdømme, kan du vurdere å engasjere et PR-byrå med spesialkompetanse i krisehåndtering for å begrense skadevirkningene og gjenopprette publikums tillit.

Alle disse forebyggende tiltakene kan iverksettes med løsningen fra F24!

F24s løsninger for tilbaketrekking av produkter er tilpasset ulike bransjer, som for eksempel:

Matvarer

Legemidler

Tekstil og møbler

Leker og elektronikk

Kosmetikk

Vanlige spørsmål som F24s løsninger for produkttilbaketrekking og -tilbakekalling

1. Hva er forskjellen på tilbaketrekking og tilbakekalling?
2. Hvilke lovpålagte krav må overholdes ved tilbakekalling og -tilbaketrekking?
3. Hvordan får jeg tilbakemelding om adressatene faktisk har mottatt informasjonen?
4. Kan eksterne selskaper og kunder varsles samtidig?
5. Kan mottakerne og deres kontaktinformasjon enkelt importeres i F24s system?
6. Kan mottakerne av informasjon selvstendig administrere sin kontaktinformasjon?
7. Hvordan fungerer en telefonkonferanse for kriseteam?
8. Kan man lagre og sende vedlegg med nødvendige skjemaer ved produkttilbakekalling?

Relaterte løsninger

F24 Product Finder

Produktutforsker

Finn løsninger som passer dine behov for håndtering av uønskede hendelser og kriser.

F24 Solution Overview

F24s SaaS-løsninger

Les mer om våre løsninger for sikker kommunikasjon, varsling og hendelse- og krisehåndtering.

Kriserespons og -håndtering

Forbered og administrer din kriserespons med våre løsninger, designet spesielt for håndtering av kritiske situasjoner..

Portrett av Andre Hope
Andrè Hope, Senior Account Manager F24 Nordics

Krisehåndtering for produkter som må trekkes fra markedet og tilbakekalles

Skal du kunne håndtere en tilbaketrekking av et produkt fra markedet, må du ha planlagt på forhånd. Beslutninger må tas raskt for å beskytte kunder, redusere skadevirkninger og unngå omdømmetap. Det handler om alt fra kommunikasjon med individuelle salgskanaler, myndigheter, leverandører og ikke minst sluttbrukere. Sikker kommunikasjon er avgjørende i et slikt scenario. Har du verktøyene som trengs? Ta kontakt med oss i dag så viser vi deg hvordan verktøy fra F24 kan hjelpe deg å være forberedt og gjøre at du kan håndtere produkttilbakekalling og -tilbaketrekking raskt og effektivt.

F24 Nordics
+47 40 00 19 08

Finn ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg!

Fyll inn dine personopplysninger

Finn ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg!

Fyll inn dine personopplysninger

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.