Programvare for varsling

Kritiske hendelser trenger rask og målrettet respons. En varslingsprogramvare hjelper deg med å varsle og kommunisere på den mest effektive måten. Kontakt oss for å få vite mer om våre varslingsløsninger.

Emergency Planning with F24
Varslingsprogramvare

Varslingsprogramvare ved kritiske hendelser

Naturkatastrofer, ulykker og uønskede hendelser som for eksempel cyber-angrep, kan skje når som helst, uten forvarsel! Men med planlegging og målrettet varsling kan du håndtere situasjonen og sørge for at alle holdes oppdatert. For at det skal være mulig, er det avgjørende å ha en dedikert varslingsløsning som ikke påvirkes hvis din egen IT-infrastruktur er utilgjengelig.

Her er en oversikt over alt du bør vite om varsling

Finn ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg!

Fyll inn dine personopplysninger

Automatiser meldinger og varslinger i ett enkelt dashbord

Du kan sentralisere overvåking med et enkelt API eller en webhook-integrasjon med dine eksisterende systemer for å respondere på enhver hendelse i løpet av minutter, fra ett enhetlig dashbord. En alt-i-ett-plattform lar deg overvåke hendelser, automatisk sende varsler og iverksette planer for håndtering, og holde responsteam fullt informert umiddelbart når en hendelse oppdages.

We Are Here for You.

Thank you for your interest in F24.

Varsling med F24

Handle raskt når det teller mest

En investering i varslingsprogramvare i dag kan spare ytterligere kostnader og verdier i morgen. Det er avgjørende å iverksette mottiltak tidlig og å sikre at nøkkelpersonell handler effektivt, basert på sanntidsvarslinger. Implementer en varslingsprogramvare som har ekstremt høy tilgjengelighet.

Betydningen av pålitelighet

Send IT-varsler under kritisk driftsstans eller dataangrep

Klare og presise meldinger til publikum, responsteam og interessenter er avgjørende under en krise for å sikre et best mulig utfall.

Bortfall av infrastruktur

Storskala infrastrukturbrudd eller naturkatastrofer, som strømbrudd eller flom, er typiske eksterne trusler som organisasjoner kan stå overfor. Automatiserte varslinger sikrer rask kontakt med stedlig personell, slik at driften ikke blir forstyrret lenger enn nødvendig.

Cyberangrep

Uansett hvor sikkert et nettverk er, kan det fortsatt bli offer for cyberangrep. Å ha en uavhengig varslingsplattform gjør det mulig å fortsette med krisehåndteringen selv når egne kommunikasjonskanaler er slått ut.

Distribuer IT-varsler under kritisk driftsstans eller dataangrep

Mer enn 3000 kunder fra alle bransjer stoler på

tjenestene fra F24 i kritiske situasjoner

Kunde Schott AG
Kunde Commerzbank
Kunde Audi
Kunde UniCredit
Kunde Wellcome

Relaterte tema

F24 Product Finder

Produktutforsker

Finn løsninger som passer dine behov for håndtering av uønskede hendelser og kriser.

F24 Solution Overview

F24s SaaS-løsninger

Les mer om våre løsninger for sikker kommunikasjon, varsling og hendelse- og krisehåndtering.

Kriserespons

Forbered og administrer kriseresponsen din med våre smarte løsninger, designet spesielt for kritiske situasjoner.

Andre Hope, Senior Account Manager F24 Nordics
Andre Hope, Senior Account Manager F24 Nordics

Vi hjelper deg med å beskytte liv og verdier

Vi arbeider for å tilby løsninger som kan hjelpe deg med å beskytte liv og verdier i krisetider. Våre løsninger for varsling og krisehåndtering bidrar til å automatisere prosesser og minimere risiko. Finn ut mer om hvordan våre løsninger kan støtte deg både før, under og etter en krise
– Ta kontakt for en uforpliktende prat med en F24-representant!

F24 Nordics
+47 40 00 19 08

Finn ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg!

Fyll inn dine personopplysninger

Varslingsprogramvare: Effektiv kommunikasjon og meldinger ved kritiske hendelser

Hvorfor investere i en programvare for varsling?

Kritiske hendelser kan skje når som helst, uten forvarsel og forårsake forvirring, usikkerhet og noen ganger panikk. Derfor er det viktig å planlegge og være forberedt på slike hendelser. Klare og presise meldinger til publikum, responsteam og interessenter er avgjørende under en krise for å sikre best mulig utfall.

En varslingsprogramvare hjelper deg å nå ut med rett budskap til de rette personene til rett tid. Som en del av et overordnet hendelses- eller krisehåndteringssystem er det et viktig verktøy for å sende både automatiserte instruksjoner og individuelle, spesifikke meldinger til grupper som publikum, lokale innbyggere, ansatte eller andre interessenter. Sanntidsvarslinger mottatt under en hendelse kan gi relevant informasjon for å hjelpe til med å raskere håndtere kritiske situasjoner.

Din respons på en krise

Uansett hvilken type kritisk hendelse du står overfor, må organisasjonens respons være målrettet, rask og besluttsom. Så hva bør du gjøre for å kunne overvåke trusler og sikre at de rette personene mottar varsler når handling er nødvendig?

For det første, integrer sanntidsovervåkingsverktøy i dine kritiske systemer. De vil garantere at din respons på en hendelse starter så tidlig som mulig. Sørg for at varsler bare sendes ut når det er en reell kritisk situasjon. Varslingstrøtthet kan sette inn hos både publikum og nøkkelpersonell når de mottar varsler om mindre og/eller irrelevante hendelser. Det er derfor viktig å klassifisere mottakere i distribusjonslistene dine for å sikre at de kun mottar relevante meldinger.

Sørg for å ha en skriftlig responsplan for alle mulige større hendelser. Respondentene må være kjent med prosedyrene og eventuelle tilknyttede eskaleringspolicyer, slik som evakueringsplaner, plassering av evakueringssentre, osv. Planen må tydelig angi under hvilke omstendigheter et varsel skal utløses, meldingene som skal sendes ut, gruppene som bør motta meldinger, osv.

Kritiske hendelser påvirker vanligvis et bredt spekter av interessenter – som innbyggere, egne medarbeidere, nødetater og lokale myndigheter. Ved å sende tydelige varsler om situasjonen, hvordan de skal forholde seg til hendelsen og sanntidsoppdateringer, kan du bidra til å redusere usikkerhet, frykt og forvirring.

Til slutt, sørg for å ha en skybasert varslingsprogramvare og plattform for respons på hendelser som lar personell håndtere situasjonen effektivt uavhengig av hvor de befinner seg. Tross alt kan nøkkelpersonell kanskje ikke reise til et beredskapssenter eller fysisk kriserom. Det finnes flere SaaS-baserte IT-varslingssystemer på markedet, men du bør velge et som tilbyr en alt-i-ett-plattform for brukere for å overvåke hendelser, sende varsler og eskalere hendelser ved behov.

Automatiser meldingene og varslingene dine i et enkelt dashbord

Din respons på hendelser må være effektiv og profesjonell: Varsler må sendes ut så snart en hendelse er identifisert, eskaleringsplaner må utløses automatisk og kommuniseres godt, responsteam holdes fullt informert. Først da kan du håndtere en kritisk hendelse raskt og effektivt.

Viktigheten av programvare for varsling, når IT-infrastruktur svikter

Bedrifter blir stadig mer avhengige av automatiserte systemer og skybaserte tjenester. Sikker, svært pålitelig infrastruktur med maksimal oppetid er kritisk for alle.

Enten det er strømbrudd, maskinvarefeil eller cyberangrep, må responsen på en kritisk hendelse være rask og effektiv. Uansett hvor en organisasjon er i forsyningskjeden, fra sluttbruker til IT-leverandør, kreves et overvåkingssystem og en varslingsprogramvare for å garantere en rask respons.

Infrastrukturfeil

Storskala infrastrukturfeil kan oppstå når som helst, kanskje helt uten forvarsel. En varslingsprogramvare er derfor avgjørende for å sikre at en planlagt respons kan settes i gang så snart som mulig.

I en mindre skala kan et serverkrasj, enten det er internt eller i et datasenter, ikke bare forstyrre nettverksfunksjonaliteten, men også ha ringvirkninger til andre tilkoblede systemer som VOIP-telefoni eller sikkerhetsovervåking. Regelmessige sikkerhetskopier, serverspeiling og innebygde redundanser kan bidra til å dempe effekten av et strømbrudd. IT-varsling gjør at vaktpersonell på stedet kontaktes umiddelbart og raskt, slik at tjenesten ikke blir forstyrret lenger enn nødvendig.

Cybertrusler

Det er ikke lenger et spørsmål om en organisasjon vil bli rammet, men når. Det gjelder både store og små bedrifter. Tross alt kreves det bare én bruker som utilsiktet klikker på en lenke i en e-post, for å gi en hacker tilgang til et bedriftsnettverk.

Fra DDoS og løsepenge-angrep til datatyveri: Hvordan en organisasjon håndterer et nettangrep kan være avgjørende for å beholde kunder og opprettholde sitt rykte. Ved å implementere IT-varslingsprogramvare kan personell på vakt raskere avvise angrepet. For de som potensielt er berørt av et angrep, betyr det å motta rettidig informasjon og råd, at de kan iverksette mottiltak umiddelbart.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.