Stille alarm

Trusler på jobb? Utløs en alarm raskt og diskret for å redde liv og eiendeler. Les mer om stille alarmer og hvordan de kan hjelpe virksomheten din.

Stille alarm for kontor

Stille alarmer gir økt sikkerhet

I lokalene til offentlige myndigheter eller helsetjenester – hendelser med trusselsituasjoner og overgrep mot ansatte er dessverre ikke uvanlig. I slike vanskelige situasjoner kan dine ansatte diskret utløse en stille alarm. I slike nødstilfeller informerer våre løsninger relevante personell i henhold til forhåndsdefinerte regler og iverksetter håndtering av alarmen, der det er nødvendig

Finn ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg!

Fyll inn dine personopplysninger

Stille alarm med F24's software

Håndter uønskede hendelser med stille alarmer

For å sikre at de riktige personene blir informert raskt og effektivt i kritiske situasjoner, kan våre sky- og programvarebaserte løsninger kobles til en hvilken som helst form for stille alarm. Du kan fleksibelt integrere den i din eksisterende IT- og telekommunikasjonsinfrastruktur, ved å bruke både trådløse og kablede alarmknapper.

Mer om varsling

Alternativer for å motta alarmer på PC-klient
Direkte utløsning via skrivebordsikon, hurtigtastkombinasjon eller ekstern USB-knapp
Utløse stille alarm via telefon
Motta alarmer gjennom PC-klient

1 TICKER: Meldingen vises i et banner som en rulletekst
2 TOASTERFUNKSJON: Meldingen visualiseres diskret i hjørnet av skjermen.
3 PC-POP UP: Meldingen vises i midten av skjermen.
4 PC-POP UP: I tilleg til vanlig POP UP, er hele skjermen svart rundt meldingen.
Alarm-menyen i Serinus-appen
Stille alarm via telefon

1 Programmer ønsket alarmknapp
2 Direkte tilbakemelding på vellykket utløsning i displayet
3 Tilkobling av eksterne knapper
4 Mulighet for å lytte inn i rommet

Hvordan stille alarmer kan hjelpe din virksomhet

  • Arbeid med sanntidsvarsling: Når du jobber med sanntidsvarsling, umiddelbart etter at en stille alarm er utløst, kan varslingsmottakerne informeres via ulike kommunikasjonskanaler. All viktig informasjon om situasjonen, navn på utløseren, romnummer, tidspunkt og ytterligere instruksjoner overføres. Hendelsen kan bekreftes umiddelbart av varselmottakeren.
  • Varsling i flere kanaler: Målrettet varsling kan skje via alle kanaler. Disse inkluderer varsler via taleanrop, klient-PC, mobilapp, høyttaler, SMS eller e-post. De nødvendige kommunikasjonskanalene kan defineres individuelt, men også på grunnlag av enten avdelinger eller rom. Kanalene kan styres enten parallelt eller i kronologisk rekkefølge. I konfliktsituasjoner på farenivå 0 og 1 varsler systemet de direkte kollegene for å nå publikum. Ved farenivå 2 og 3 holder systemet de samme kollegene unna åstedet.
  • Bekreftelse og eskalering: Med bekreftelsesfunksjonen får du tilbakemelding i sanntid på tilgjengeligheten og responstiden til personene som varsles. Ved manglende eller utilstrekkelig tilbakemelding, etter en konfigurerbar tid, utløses automatiske alarmrepetisjoner eller ansatte fra andre avdelinger/avdelinger informeres.
  • Alarmsimulering: For å sikre en optimal drift av varslingsprosedyren i nødstilfeller, er det viktig å teste alarmkonfigurasjonen som er satt opp. For dette formålet tilbyr alarmprogramvaren en alarmsimulator for å sjekke alle scenarier. Dermed oppdages mulige feil i konfigurasjonen av alarmlogikken direkte og den kan revideres.
  • Sporbar logging: Alle alarmer logges i detalj og kan brukes til å forbedre ytterligere tiltak. Tilgangen til alarmmeldingene er regulert av et rettighets- og rollekonsept. En manuell eksport av alarmloggen er også tilgjengelig. I tillegg til dette kan rapporter sendes automatisk på e-post.
  • Enkel tilkobling til ytterligere delsystemer: Vår løsning kan utvides til en integrert sentral sikkerhetsplattform. Takket være grensesnitt mot både standard- og proprietære løsninger, kan du koble brannalarmsystemer, bygningsstyringssystemer eller ulike detektorer til varslingsløsningen. På denne måten kan feil og alarmer av alle slag overføres til varslingsmottakerne.

Relaterte løsninger

F24 Product Finder

Produktutforsker

Finn løsninger som passer dine behov.

F24 Solution Overview

F24’s SaaS-løsninger

Sjekk ut vårt utvalg av smarte løsninger.

Kriserespons

Forbered og administrer kriseresponsen din med våre smarte løsninger, designet spesielt for kritiske situasjoner.

The F24 Sales Team is looking forward to your call Team is happy to help

Dra nytte av fordelene med en stille alarm

Vår løsning oppfyller kravene til Aachen-modellen for varslingssystemer på flere nivåer. Les mer om bruken av stille alarmer og hvordan det kan bidra til å beskytte folk og eiendeler i krisesituasjoner. Ta kontakt for en uforpliktende demo.

United Kingdom
+44 1923 437 784

United Arab Emirates
+971 4 589 7931

Asia Pacific
+64 27 788 1120

Finn ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg!

Fyll inn dine personopplysninger

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.