Stille alarm

Trusler på jobb? Utløs en alarm raskt og diskret for å redde liv og eiendeler. Kontakt oss i dag og finn ut hvordan våre løsninger kan hjelpe din virksomhet.

Kontorarbeider mottar en stille alarm på dataskjermen sin

Stille alarmer gir økt sikkerhet

I lokalene til offentlige myndigheter eller helsetjenester – hendelser med trusselsituasjoner og overgrep mot ansatte er dessverre ikke uvanlig. I slike vanskelige situasjoner kan dine ansatte diskret utløse en stille alarm. I slike nødstilfeller informerer våre løsninger relevante personell i henhold til forhåndsdefinerte regler og iverksetter håndtering av alarmen, der det er nødvendig

Finn ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg!

Fyll inn dine personopplysninger

Håndter uønskede hendelser med stille alarmer

For å sikre at de riktige personene blir informert raskt og effektivt i kritiske situasjoner, kan våre sky- og programvarebaserte løsninger kobles til en hvilken som helst form for stille alarm. Du kan fleksibelt integrere den i din eksisterende IT- og telekommunikasjonsinfrastruktur, ved å bruke både trådløse og kablede alarmknapper.

Mer om varsling

Serinus stille alarm illustrasjon
Serinus foresporsel om å trigge stille alarm via skrivebordsikon
Direkte utløsning av alarm via skrivebordsikon, hurtigtastkombinasjon eller ekstern USB-knapp
Skjerm som viser hvordan du kan motta stille alarm
Motta alarmer gjennom PC-klient

1 TICKER: Meldingen vises i et banner som en rulletekst
2 TOASTERFUNKSJON: Meldingen visualiseres diskret i hjørnet av skjermen.
3 PC-POP UP: Meldingen vises i midten av skjermen.
4 PC-POP UP: I tilleg til vanlig POP UP, er hele skjermen svart rundt meldingen.
Stille alarm mobil brukergrensesnitt
Stille alarm via telefon

1 Programmer ønsket alarmknapp
2 Direkte tilbakemelding på vellykket varsling i displayet
3 Tilkobling av eksterne knapper
4 Mulighet for å lytte inn i rommet

Hvordan stille alarmer kan hjelpe din virksomhet

  • Arbeid med sanntidsvarsling: Når du jobber med sanntidsvarsling, umiddelbart etter at en stille alarm er utløst, kan varslingsmottakerne informeres via ulike kommunikasjonskanaler. All viktig informasjon om situasjonen, navn på utløseren, romnummer, tidspunkt og ytterligere instruksjoner overføres. Hendelsen kan bekreftes umiddelbart av varselmottakeren.
  • Varsling i flere kanaler: Målrettet varsling kan skje via alle kanaler. Disse inkluderer varsler via taleanrop, klient-PC, mobilapp, høyttaler, SMS eller e-post. De nødvendige kommunikasjonskanalene kan defineres individuelt, men også på grunnlag av enten avdelinger eller rom. Kanalene kan styres enten parallelt eller i kronologisk rekkefølge. I konfliktsituasjoner på farenivå 0 og 1 varsler systemet de direkte kollegene for å nå publikum. Ved farenivå 2 og 3 holder systemet de samme kollegene unna åstedet.
  • Bekreftelse og eskalering: Med bekreftelsesfunksjonen får du tilbakemelding i sanntid på tilgjengeligheten og responstiden til personene som varsles. Ved manglende eller utilstrekkelig tilbakemelding, etter en konfigurerbar tid, utløses automatiske alarmrepetisjoner eller ansatte fra andre avdelinger/avdelinger informeres.
  • Alarmsimulering: For å sikre en optimal drift av varslingsprosedyren i nødstilfeller, er det viktig å teste alarmkonfigurasjonen som er satt opp. For dette formålet tilbyr alarmprogramvaren en alarmsimulator for å sjekke alle scenarier. Dermed oppdages mulige feil i konfigurasjonen av alarmlogikken direkte og den kan revideres.
  • Sporbar logging: Alle alarmer logges i detalj og kan brukes til å forbedre ytterligere tiltak. Tilgangen til alarmmeldingene er regulert av et rettighets- og rollekonsept. En manuell eksport av alarmloggen er også tilgjengelig. I tillegg til dette kan rapporter sendes automatisk på e-post.
  • Enkel tilkobling til ytterligere delsystemer: Vår løsning kan utvides til en integrert sentral sikkerhetsplattform. Takket være grensesnitt mot både standard- og proprietære løsninger, kan du koble brannalarmsystemer, bygningsstyringssystemer eller ulike detektorer til varslingsløsningen. På denne måten kan feil og alarmer av alle slag overføres til varslingsmottakerne.

Relaterte løsninger

F24 Product Finder

Produktutforsker

Finn løsninger som passer dine behov for håndtering av uønskede hendelser og kriserv.

F24 Solution Overview

F24s SaaS-løsninger

Les mer om våre løsninger for sikker kommunikasjon, varsling og hendelse- og krisehåndtering.

Kriserespons

Forbered og administrer kriseresponsen din med våre løsninger, designet spesielt for kritiske situasjoner.

Andre Hope, Senior Account Manager F24 Nordics
Andre Hope, Senior Account Manager F24 Nordics

Vi hjelper deg med å beskytte liv og verdier

Vi arbeider for å tilby løsninger som kan hjelpe deg med å beskytte liv og verdier i krisetider. Våre løsninger for varsling og krisehåndtering bidrar til å automatisere prosesser og minimere risiko. Finn ut mer om hvordan våre løsninger kan støtte deg både før, under og etter en krise
– Ta kontakt for en uforpliktende prat med en F24-representant!

F24 Nordics
+47 40 00 19 08

Finn ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg!

Fyll inn dine personopplysninger

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.