Emergency Alerts with a Public Warning System

Befolkningsvarsling

EU har besluttet at offentlige varslingssystemer (Public Warning System – PWS) i samsvar med EECC 110, må være på plass i alle medlemsland for å holde befolkningen trygg og så informert som mulig. Kontakt oss og få vite mer om hvordan våre løsninger kan hjelpe:

Beskytt mennesker i en krisesituasjon. Massevarsling

Beskytt mennesker i en krisesituasjon

Industriulykker, stormer og naturkatastrofer, reiseadvarsler, bombetrusler og andre viljeshandlinger – listen over farer som kan true en befolkning er mange. Det er viktig å velge riktig varslingssystem – et som er kompatibelt, alltid tilgjengelig og kombinerer en rekke varslingskanaler, fra cellesendinger til varselssirener, masse-eposter, til sosiale medier. Integrer et kompatibelt offentlig varslingssystem i beredskapsprosessen for å holde deg fullt utstyrt til å håndtere krisesituasjoner.

Finn ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg!

Fyll inn dine personopplysninger

Mer enn 5500 kunder fra alle bransjer stoler på

tjenestene fra F24 i kritiske situasjoner

Kunde Schott AG
Kunde Commerzbank
Kunde Audi
Kunde UniCredit
Kunde Wellcome

Et offentlig varslingssystem for det 21. århundre

Når en kritisk hendelse inntreffer, er det viktig å handle raskt og implementere en responsplan umiddelbart. Du må kanskje sende ut beredskapsvarsler eller evakueringsordrer til tusenvis av enkeltpersoner uten å overbelaste mobilnettverk eller IT-infrastruktur. Derfor benytter nasjonale varslingssystemer flere kanaler for å varsle publikum, og utnytter ikke bare de klassiske varslingsmetodene som sirener, men også kringkastingssystemer og stedsbasert målretting. Ved å gi informasjon så raskt som mulig i et lett tilgjengelig format, der ingen forhåndsregistrering er nødvendig, kan offentlige organisasjoner gi umiddelbar støtte i tilfelle en naturkatastrofe eller et terrorangrep.

Et system for befolkningsvarsling kan styres fra et sentralisert, sikkert grensesnitt, slik at offentlige avdelinger og offentlige organer har et kompatibelt, sanntidssystem for å håndtere hendelsen. Det kan også gi logger og dokumentasjon for å spore handlinger og være tilgjengelig for interne vurderinger.

Utnytt i områdebasert varsling i en krisesituasjon

Som en del av et offentlig varslingssystem kan områdebasert varsling spille en betydelig rolle, ved å sende meldinger til de som befinner seg innenfor et definert geografisk område. En enkelt melding kan nå alle innenfor dekningsområdet området til en mobilantenne umiddelbart. Dette geobaserte varselet bruker radiobølger for å nå mobiltelefoner og forårsaker derfor ingen nettverksoverbelastning.

I tillegg kan mobilkringkastinger brukes til å distribuere “Presidential Alerts”, som får alle mobiltelefoner til å ringe, selv om de er i nattmodus. Slike meldinger kan bare initieres av myndighetene og kan ikke slås av i telefonens innstillinger.

Stedsbaserte SMS-meldinger kan brukes til å sende en tekst til alle enheter i området. Som andre cellekringkastinger kreves ingen registrering, men SMS-meldinger har fordelen av å gi kvitteringsbekreftelser, noe som er nyttig når oppdateringer skal sendes. I tillegg kan offentlige avdelinger som bruker SMS-meldinger overvåke mottaksbekreftelser for å finne ut hvor mange individer som er berørt av hendelsen.

Relaterte tema

F24 Product Finder

Produktutforsker

Finn løsninger som passer dine behov for håndtering av uønskede hendelser og kriser.

F24 Solution Overview

F24s SaaS-løsninger

Les mer om våre løsninger for sikker kommunikasjon, varsling og hendelse- og krisehåndtering.

Mass Notification Systems from F24

Massevarsling

Massevarslingssystemer kan varsle tusenvis av mennesker under en hendelse eller krise, og bidra til å redde liv.

Portrett av Andre Hope
Andrè Hope, F24 Nordics

Smarte løsninger for offentlig varsling

Når det handler om å beskytte befolkningen, har offentlige organer et enormt ansvar. Det er derfor viktig at de samarbeider med en sterk og pålitelig løsningsleverandør for å kunne handle på den mest effektive måten ved en krise. F24 tilbyr offentlige varslingsløsninger som er i samsvar med EECC 110. Vi tilbyr også et svært sofistikert sikkerhets- og backupsystem med flere redundanser på tvers av hele prosesskjeden (lokasjoner – systemer – nettverksleverandører) som gjør oss i stand til å garantere tilgjengeligheten til våre systemer når du trenger det mest.

F24 Nordics
+47 40 00 19 08

Finn ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg!

Fyll inn dine personopplysninger

Hva er forskjellen mellom et offentlig varslingssystem og et varslingssystem?

Offentlige varslingssystemer er designet for å varsle tusenvis eller til og med millioner av mennesker på regionalt eller nasjonalt nivå. Et system for befolkningsvarsling (Public Warning System – PWS) kan brukes av offentlige virksomheter og organer under en nasjonal krisesituasjon for å sikre offentlig sikkerhet og gi livreddende informasjon.

Varslingssystemer benyttes av selskaper og organisasjoner for å levere varslingsmeldinger til en definert gruppe, for eksempel ansatte, kunder eller interessenter, og koordinere en respons. Et varslingssystem kan også hjelpe med bedriftens beredskap ved å støtte sentralisert meldingsutveksling, flerkanals- og sikker kommunikasjon. Det kan skreddersys for å tilby et varslingssystem som sikrer tilgjengelighet uavhengig av bedriftens IT-infrastruktur.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.