Naturkatastrofer

Planlegging er kritisk for all krisehåndtering, fordi hvert sekund teller i en krisesituasjon. Dette er grunnen til at proaktive organisasjoner utarbeider risikovurderinger av potensielle naturkatastrofer, som jordskjelv eller flom, og virkningen klimaendringer kan få for virksomheten.

Nabolag utsatt for flom og storm. Veien er oversvømt.
Sikkerhetspersonell møte om naturkatastrofer

Naturkatastrofer trenger ikke føre til en virksomhets-katastrofe

Klima- og miljøendringer er en økende trussel mot næringsliv og infrastruktur. Ved å være forberedt på å håndtere en naturkatastrofe, kan selskaper redusere potensiell skade på virksomheten og dens verdier. Med en etablert beredskapsplan på plass kan du aktivere din forretningskontinuitetsplan for å sikre at du er tilbake til normalen så raskt som mulig. Integrert overvåkings-, varslings- og meldingsprogramvare lar deg håndtere en krise fra innledende advarsler til bedriftsgjenoppretting og vurdering av hvordan hendelsen ble håndtert.

Er du forberedt på en naturkatastrofe?

Finn ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg!

Fyll inn dine personopplysninger

Hvordan Braskem Idesa Sapi forbereder seg på kritiske situasjoner som naturkatastrofer

En utfordring som ofte undervurderes ved jordskjelv og andre naturkatastrofer, er hvordan du skal sikre at berørte ansatte kan nås. Telefonlinjer og meldingstjenester blir ofte overbelastet i slike situasjoner. Industriselskapet Braskem Idesa Sapi møtte også dette problemet da et kraftig jordskjelv rammet Mexico City-området i 2017. Erfaringene fra denne hendelsen, gjorde at selskapet søkte etter en alternativ løsning  for å lokalisere og varsle sine ansatte. Etter en grundig evaluering, bestemte selskapet seg til slutt for FACT24 CIM. Kort tid senere viste løsningen sin verdi da et nytt jordskjelv rammet landet. Last ned gratis casestudie og les mer om hvordan Braskem Idesa Sapi bruker FACT24 CIM for å beskytte sine ansatte.

Mer enn 5500 kunder fra alle bransjer stoler på

tjenestene fra F24 i kritiske situasjoner

Kunde Schott AG
Kunde Commerzbank
Kunde Audi
Kunde UniCredit
Kunde Wellcome

Hvordan kan du forberede deg på en naturkatastrofe?

En prosess for å redusere risikoen knyttet til en katastrofe kan bidra til å unngå store avbrudd eller ødeleggelser. En pålitelig og tidlig varslingsmekanisme sikrer at din respons på en kritisk situasjon er rask og utløses i det øyeblikket en trussel blir identifisert. På den måten kan innsatsressurser varsles raskt og dirigeres til ethvert sted der det er behov for støtte.

Forbered sjekklister for katastrofeplaner slik at ingen aksjoner eller tiltak blir oversett. For ved en evakuering fra en forestående tornado eller storm, ønsker du ikke å sette sikkerheten til personalet eller innsatspersonell i fare hvis noe eller noen blir glemt. Å ha katastrofeplaner tilgjengelig elektronisk i et sentralt sky-basert verktøy, gjør at kriseteamet ditt kan håndtere en katastrofe ved å bruke forhåndsdefinerte sjekklister og veiledninger, støttet av pålitelig sanntidsinformasjon.

Ved å simulere responsscenarier for naturkatastrofer kan teamet ditt gjøre seg kjent med prosedyrer, sjekklister og programvare.

Å jevnlig trene på krisehåndtering gjør de ansvarlige komfortable med rollene og ansvaret de har blitt tildelt. Det gir deg også muligheten til å gå gjennom de etablerte prosedyrene og evaluere effektiviteten. Ved endringer gjennomføres nye øvelser for å holde teamet fullt oppdatert på nye prosedyrer, meldinger eller sjekklister.

Få en innsikt i BCI Emergency Communications Report

Hvordan kan du forberede deg på en naturkatastrofe?
Bruk teknologi skreddersydd for å håndtere naturkatastrofer

Bruk teknologi skreddersydd for å håndtere naturkatastrofer

Ved en naturkatastrofe vil kriseteamet være opptatt med å håndtere hendelsen – de vil sjekke om oppgaver har blitt tildelt og deretter utført, og om meldinger og varsler har blitt mottatt og bekreftet. Siden mobilnettverk og intern kommunikasjon kan være utilgjengelig ved en krise, trenger kriseteamet sikre, pålitelige kommunikasjonskanaler slik at de likevel kan ringe, chatte eller gjennomføre konferansesamtaler.

En manuell løsning på disse problemene kan være upålitelig, tungvint og tidkrevende. Med støtte fra en overvåkings- og varslingsprogramvare kan mange oppgaver automatiseres, og dermed frigjøre tiden til personellet slik at de kan konsentrere seg om mer presserende oppgaver. Programvaren kan logge svar og spore status for oppgaver, slik at responsteamet kan være sikret den mest oppdaterte informasjonen.

Les intervju med Martin Stamm, Sales Director at A3M: Employee safety when travelling

Relaterte tema

F24 Product Finder

Produktutforsker

Finn løsninger som passer dine behov for håndtering av uønskede hendelser og kriser.

F24 Solution Overview

F24s SaaS-løsninger

Les mer om våre løsninger for sikker kommunikasjon, varsling og hendelse- og krisehåndtering.

public warning

Befolkningsvarsling

Les mer om hvordan et offentlig varslingssystem kan informere tusenvis av mennesker, raskt og effektivt.

Portrett av Andre Hope
Andrè Hope, F24 Nordics

Forbered deg på naturkatastrofer med smarte løsninger

Selv om naturkatastrofer ikke kan unngås, kan de negative effektene reduseres med gode beredskapsplaner og en proaktiv håndtering. F24s uavhengige SaaS-løsning garanterer tilgjengelighet og er et verktøy for sikker kommunikasjon, selv når organisasjonens egen IT-infrastruktur ikke er tilgjengelig. F24s løsninger er sky-basert, og kan lett å tilpasses bedrifter, lokale selskaper og nasjonale myndigheter for å hjelpe dem med å håndtere en større hendelse.

F24 Nordics
+47 40 00 19 08

Finn ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg!

Fyll inn dine personopplysninger

Hvordan kan regjeringer forberede seg på naturkatastrofer?

Lokale og nasjonale myndigheter må forberede seg på for en rekke farer, fra værrelaterte risiki som stormer og flom til naturkatastrofer som jordskjelv og tsunamier. Ved å investere i programvare for katastrofeberedskap kan alvorlige hendelser håndteres på en profesjonell og koordinert måte. Enten du trenger å organisere førstehjelpsstasjoner, planlegge en evakuering eller aktivere varslingssystemer, kan beredskapsteamene bruke et enkelt, enhetlig grensesnitt og programvareløsning for å administrere responsen.

Hva er fordelene med katastrofeberedskap for virksomheten?

Naturkatastrofer som skogbranner, tsunamier og orkaner kan forårsake ødeleggelse for lokalsamfunn og påvirke virksomheter over et stort område. BCI Emergency Communications Report 2021* viser at naturkatastrofer er blant de tre viktigste utløserne for kritiske situasjoner. Ved en krise trenger bedrifter og organisasjoner en spesialisert programvare som kan sende ut meldinger automatisk og sende dem på nytt til samme eller alternative numre hvis svar ikke mottas.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.