Sikkerhet for alenearbeidere

Å sikre trygghet og beskyttelse for alenearbeidere er en prioritet for mange organisasjoner. Kontakt oss i dag og få vite mer om hvordan du kan beskytte dine alenearbeidere med våre programvareløsninger.

Lone worker security with F24 solutions
Lone Worker Alarm Process at F24

Sikkerhet for dine mest sårbare medarbeidere; alenearbeiderne

Noen ganger må en ansatt eller en mindre gruppe medarbeidere jobbe alene. Å jobbe nattevakt eller eksternt, eller i isolerte eller sårbare lokasjoner kan oppleves skremmende. Uansett om det gjelder sjåfører, helsearbeidere eller ingeniører, eller arbeidere utenom ordinær arbeidstid som renholdere eller sikkerhetspersonale – har selskaper en moralsk og lovpålagt omsorgsplikt overfor sine ansatte. Å beskytte disse arbeidstakerne kan være en utfordring, siden de arbeider utenfor de normale bedriftsstøttestrukturene.

Finn ut hvordan våre løsninger kan hjelpe deg

Mer enn 5500 kunder fra alle bransjer stoler på

tjenestene fra F24 i kritiske situasjoner

Kunde Schott AG
Kunde Commerzbank
Kunde Audi
Kunde UniCredit
Kunde Wellcome

Teknologi muliggjør enkle og effektive prosesser

Ved å introdusere teknologibaserte sikkerhetsløsninger kan arbeidsgivere ikke bare gi sine ansatte en ekstra grad av trygghet og arbeiderbeskyttelse, men også overholde forskrifter og normer for alenearbeidere.

Et “personlig nødsignalsystem” lar deg sikre og verifisere posisjonen til dine alenearbeidere. Våre løsninger inkluderer et personlig nødsignalsystem som utløser alarmer, varsler førstehjelp og aktiverer redningskjeder. Funksjoner som en “man-down”-alarm eller planlagte kontrollanrop kan hjelpe deg å gå den ekstra milen for å sikre en allsidig beskyttelse av dine eksterne og enslige arbeidere.

Technology enables easy and efficient processes for lone worker security
Certification and Availability

Overhold krav for alenearbeid

Arbeidsmiljøloven stiller visse krav til virksomheter når arbeid skal utføres av arbeidstaker alene. Det skal bl.a. tas en risikovurdering av alenearbeid, for å avdekke hvilke tiltak som må implementeres for å redusere og forebygge eventuell risiko. Det vil alltid være større risiko for alenearbeidere uten direkte tilsyn, og det er vanskeligere å hjelpe denne arbeidsgruppen om ting går galt – umiddelbar hjelp er ofte ikke tilstede. F24s løsning for beskyttelse av alenearbeidere overholder gjeldende yrkesmessige krav, følger arbeidsmiljøloven og er enkel å implementere for å sikre pålitelig personlig sikkerhet.

Praktiske steg for alenearbeidernes sikkerhet

Overvåk alenearbeidere for deres egen sikkerhet. Ved å introdusere sikkerhetsløsninger for alenearbeidere kan de ansatte sjekke inn ved hjelp av en arbeidsapp på mobilen. Dette, sammen med andre alenearbeideralarmer, kan integreres i et beredskapsprogram for å automatisere innsjekkinger og varsler, og loggføre svar. Varsler kan utløses via et alarmsystem for alenearbeidere og automatiseres via sikker programvare slik at en respons kan igangsettes umiddelbart.
Våre tekniske egenskaper samsvarer med standard VDE V 0825-1 overvåkingssystemer – Radiopersonalbeskyttelsessystemer for alenearbeidere.

Practical steps for lone worker safety
Tips for good protection of lone workers.

Sikkerhetstips

Arbeidstakere som jobber alene, kan på grunn av arbeidets natur føle seg frakoblet og distansiert fra hovedvirksomheten. De kan jobbe på store steder som varehus som er spesielt vanskelig å overvåke utenom åpningstid, eller bensinstasjoner som kan være på avsidesliggende steder eller mål for kriminalitet. Det er viktig at arbeidsgivere har oversikt og kontroll på sine alenearbeidere for deres sikkerhet og trygghet.

  • Å holde kontakten med dem (for eksempel via programvareløsninger som en app eller tradisjonelle telefoninnsjekkinger), bidrar til å bekjempe følelsen av ensomhet og sikrer at den ansatte føler seg inkludert og trygg.
  • Når en hendelse inntreffer, må alenearbeidere ha riktig teknologi på plass for å håndtere situasjonen raskt. Sikkerhetsutstyr og verktøy som trygghetsalarmer, førstehjelpsutstyr og apper for alenearbeidere skal alltid være tilgjengelige. I tillegg må det naturligvis gis tilstrekkelig opplæring til ansatte for at de skal føle seg trygge på å bruke slike løsninger.
  • Siden de vanlige kontorstøttenettverkene som HR, helse- og sikkerhetsansvarlige, osv. ikke alltid er tilgjengelige for alenearbeidere, må organisasjoner kurse sine ansatte, slik at de er klar over potensielle risikoer og farer, og slik at de vet hvordan de skal håndtere nødsituasjoner.
  • Lær opp arbeiderne til å identifisere høyrisikosituasjoner og la dem enkelt rapportere hendelser via et automatisert system. Dette enkle trinnet vil hjelpe med ekstern sikkerhet og sikre at du overholder forskrifter for fjernarbeid.
  • Viktigst av alt, siden alenearbeidere vanligvis jobber på egen hånd, borte fra kontoret, kan de føle seg isolerte og stresset. Dette kan ha en effekt på deres mentale helse og velvære. En ansvarlig arbeidsgiver bør ha en politikk for alenearbeidere som styrker ansatte og ledere ved å identifisere og håndtere tegn på stress.

Relaterte tema

F24 Product Finder

Produktutforsker

Finn løsninger som passer dine behov for håndtering av uønskede hendelser og kriser.

F24 Solution Overview

F24s SaaS-løsninger

Les mer om våre løsninger for sikker kommunikasjon, varsling og hendelse- og krisehåndtering.

Effektiv varsling

Les mer om hvordan et effektivt varslingssystem er avgjørende for at skader og tap holdes på et minimum.

Andre Hope, Senior Account Manager F24 Nordics
Andre Hope, Senior Account Manager F24 Nordics

Vi hjelper deg med å beskytte liv og verdier

Vi arbeider for å tilby løsninger som kan hjelpe deg med å beskytte liv og verdier i krisetider. Våre løsninger for varsling og krisehåndtering bidrar til å automatisere prosesser og minimere risiko. Finn ut mer om hvordan våre løsninger kan støtte deg både før, under og etter en krise
– Ta kontakt for en uforpliktende prat med en F24-representant!

F24 Nordics
+47 40 00 19 08

Finn ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg!

Fyll inn dine personopplysninger

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.