Pressmeldinger

F24 inviterer deg til Experience Season 2021

20 september – 29 oktober 2021

München – 08 september 2021 – F24, Europas ledende Software-as-a-Service (SaaS)-leverandør for proaktiv varsling og krisehåndtering, lanserer 20. september “F24 Experience Season 2021”. Her får interesserte deltakere gratis tilgang til et stort utvalg av spennende innhold og interaktive online sesjoner frem til 29. oktober.

Live-sesjonene inkluderer diskusjonsrunder, interaktive online tester, en podcast og casestudier om varsling, krisehåndtering og forretningskontinuitet. Sammen med internasjonale eksperter fra selskaper som Deutsche Telekom, Helvetia Insurance Group og Business Continuity Institute (BCI), tilbyr F24 en digital plattform der deltakerne aktivt kan dele sine erfaringer. Her vil du få inspirasjon til hvordan du bedre kan møte uønskede hendelser og kriser i fremtiden, gjennom bruk av de riktige digitale verktøyene.

“Siden 2020 har mennesker, bedrifter og organisasjoner rundt om i verden vært i krisemodus nesten kontinuerlig. Imidlertid har de daglige utfordringene med å bekjempe koronaviruspandemien og andre katastrofer gått ut over muligheten til å samle inn erfaringer og bearbeide det vi har lært det siste halvannet året. Det er også klart at krisesituasjoner som cyberangrep eller naturkatastrofer vil få et enda større fokus i fremtiden. Vi er glade for at vi kan tilby en møteplass for denne viktige erfaringsutvekslingen. De forskjellige foredragsholderne vil dekke hele spekteret av relevante emner og gi verdifull inspirasjon, presentere trender og beste praksis for å håndtere ulike ekstremsituasjoner verden over”, sier Benjamin Jansen, Vice-President of Sales for the Emergency Notification Services and Crisis Management division at F24.

Selskaper over hele verden mer fokusert på krisehåndtering

Korona-krisen og flom i deler av Europa i juli 2021 er bare to helt ferske eksempler som demonstrerer hvor avgjørende varslingssystemer, krisehåndtering og proaktiv hendelse- og krisehåndtering egentlig er. De viser også hvor mangfoldig risikoen for selskaper kan være.

Selskaper rundt om i verden har erkjent dette, noe som blant annet vises i Allianz Risk Barometer 2021 og den siste rapporten om krisevarsling fra Business Continuity Institute (BCI):

  • Last year, business interruptions (41%), cyber incidents (40%) and the outbreak of the pandemic (40%) were the top three most frequently cited risks
  • I fjor var virksomhetsavbrudd (41%), cyberhendelser (40%) og utbruddet av pandemien (40%) de tre hyppigst nevnte risiki for bedrifter globalt1
  • 62% av respondentene rundt om i verden sa at forbedring av deres forretningskontinuitetsstyring var den viktigste handlingen deres selskap kunne gjøre2
  • Mer enn halvparten (52%) av alle selskapene mente at å kontakte sine ansatte under en hendelse ville være deres største utfordring3

Det er nettopp her München-baserte F24 tilbyr helhetlige løsninger som gjør krisehåndtering og varsling effektiv over hele verden, slik at skader kan unngås hvor det er mulig og kostnader kan minimeres. Selskapet registrerte i forbindelse med Covid-19-pandemien alene en vekst på 600% i bruken av sin alt-i-ett-krisehåndterings- og varslingsløsning FACT24. I 2020 ble for eksempel i gjennomsnitt mer enn 10 000 mennesker per dag i over 100 land varslet ved bruk av FACT24.

Fotnoter: 1,2Allianz Risk Barometer 2021; 3BCI Emergency Communications Report 2021

Prioritert tema for “The Experience Season”
Fokus på forberedelse, mobilisering og ledelse

Deltakere i “F24 Experience Season 2021” kan velge mellom tre hovedemner og deretter delta på presentasjoner, i diskusjonspaneler, samt få tilgang til førstehåndsrapporter og opplæring innenfor de valgte områdene.

Hovedtemaet “Godt forberedt” omhandler forberedelse til og vellykket håndtering av hendelser og krisesituasjoner, samt ivaretakelse av egne virksomhetsverdier.

I temaområdet “Mobilisering og beskyttelse av mennesker” er fokuset på konsepter for effektivt å varsle de riktige menneskene.

Prioriteringspunktet “Håndtering av kommunikasjon og kritiske situasjoner” er dedikert til hvordan lykkes med å profesjonelt håndtere krisesituasjoner.

Selected English-language highlights:

  • We will discuss insights from the BCI Emergency Communications Report 2021 together with Rachael Elliot from the Business Continuity Institute.
  • With support of our experienced guest speaker Peter Barrett the session “Protecting Your Reputation – How BC & Crisis Communications Professionals Must Work Together .” will demonstrate how Business Continuity professionals should work more closely with Public Relations experts in managing reputational risk.
  • In “The F24 Multi-channel Public Warning System: Warn everyone, everywhere, anytime” we will show how to act quickly and efficiently warn the people in the affected region in case of a catastrophic event.

Om F24

F24 er den ledende leverandøren av Software-as-a-Service (SaaS) verktøy for hendelser og krisehåndtering, varsling og forretningskommunikasjon i Europa. F24 -løsningene for varsling og krisehåndtering hjelper selskaper og organisasjoner med en effektiv og vellykket håndtering av hendelser, ulykker og kriser verden over. F24 tilbyr også løsninger for høykapasitetskommunikasjon av kritisk eller konfidensielt innhold i bedriftsmiljøet. Mer enn 3000 kunder over hele verden bruker i dag F24s løsninger for å håndtere sitt kommunikasjonsbehov, som en del av den daglige kommunikasjonen og i krisesituasjoner.

Presskontakt:

F24
Dr. Stefanie Hauer
Corporate Communications
presse@f24.com

+49 89 2323 638 75

Questions?

Do you have any questions? We are happy to help you.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.