Beredskapsplanlegging

Kritiske situasjoner kan eskalere til kriser veldig raskt. Verktøy for å håndtere en uønsket hendelse er derfor avgjørende for at virksomheter skal kunne overvinne slike utfordringer. Kontakt oss og finn ut mer om våre beredskapsløsninger:

Emergency Management with F24
Møte om hvordan man planlegger effektiv krisehåndtering

Planlegg en effektiv krisehåndtering

Hvert sekund teller i en krisesituasjon. Organisasjoner må sørge for at de kan kontakte interessenter, ansatte og nødetater umiddelbart og evaluere tilbakemeldinger effektivt for å iverksette de riktige handlingene.

Finn ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg!

Fyll inn dine personopplysninger

Proaktiv krisehåndtering: Fra forebygging til læring

FACT24 CIM er vår Software-as-a-Service-løsning for omfattende, digital krisehåndtering – inkludert digital oppgavehåndtering, utarbeidelse av ledelsesrapporter og håndtering av eksterne interessenter. Bli bedre kjent med FACT24 CIM og bestill en demo: 

Forbered din respons på en krise

Kommunikasjonssystemer bør integrere meldinger i flere kanaler. Tradisjonelle meldingssystemer eller meldingsapper blir ofte overbelastet under en krise og tilbyr ikke tilstrekkelig sikkerhet. Inkluder meldinger i flere kanaler for å nå alle relevante personer.

BCI Emergency & Crisis Communications Report (Engelsk)

Planlegging med F24-løsninger.
First responder alerting

Varsle og mobilisere responsteam

Responsteam bør mobiliseres så fort som mulig. Sanntidskonferanser og kvalifikasjonsbasert varsling i et sikkert miljø sørger for et dynamisk samarbeid – slik at beredskapsledere på tvers av ulike lokasjoner kan jobbe sammen. Beslutninger tatt på faktiske tilbakemeldinger og analyser muliggjør raskere reaksjoner i en krisesituasjon for å forbedre sjansene til å få bedriften din tilbake på beina så fort som mulig.

Les casestudie om den Sveitsiske omsorgsorganisasjonen Carelink (Engelsk)

Rask og effektiv krisehåndtering

Beredskapspersonell bør reagere på tidlige varsler for å forhindre at det eskalerer til en krise. Umiddelbar varsling sikrer at arbeidere på vakt blir informert med en gang om eventuelle problemer eller farer. Organisasjoner kan overvåke responsen, og hvis det er forsinkelser, problemer eller andre utfordringer, kan systemet også eskalere hendelsen automatisk, i tillegg til å velge og varsle eventuelle ytterligere personer om nødvendig.

Hvordan varsling fungerer i FACT24

Mer enn 5500 kunder fra alle bransjer stoler på

tjenestene fra F24 i kritiske situasjoner

Kunde Schott AG
Kunde Commerzbank
Kunde Audi
Kunde UniCredit
Kunde Wellcome

Relaterte løsninger

F24 Product Finder

Produktutforsker

Finn løsninger som passer dine behov for håndtering av uønskede hendelser og kriser.

F24 Solution Overview

F24s SaaS-løsninger

Les mer om våre løsninger for sikker kommunikasjon, varsling og hendelse- og krisehåndtering.

Varsling

Les mer om hvordan du kan spare verdifull tid i kritiske situasjoner med en digital varslingsløsning.

Andre Hope, Senior Account Manager F24 Nordics
Andre Hope, Senior Account Manager F24 Nordics

Vi hjelper deg med å beskytte liv og verdier

Vi arbeider for å tilby løsninger som kan hjelpe deg med å beskytte liv og verdier i krisetider. Våre løsninger for varsling og krisehåndtering bidrar til å automatisere prosesser og minimere risiko. Finn ut mer om hvordan våre løsninger kan støtte deg både før, under og etter en krise
– Ta kontakt for en uforpliktende prat med en F24-representant!

F24 Nordics
+47 40 00 19 08

Finn ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg!

Fyll inn dine personopplysninger

Planlegg din beredskapshåndtering

Enhver organisasjon bør ha en beredskapsplan på plass for alt fra naturkatastrofer som stormer, flom og branner, til menneskeskapte trusler som cyberangrep, kriminalitet eller sivil uro. Å følge forhåndsdefinerte veiledninger, bruke raske kommunikasjonskanaler og ta informerte beslutninger betyr at organisasjoner kan kontrollere omfanget av en hendelse, begrense skaden og sikre at virksomheten kommer seg raskt på beina igjen.

Å være forberedt og å ha beredskapsplaner på plass er avgjørende når du skal håndtere en kritisk situasjon. Hendelser kan eskalere raskt og være vanskelige å begrense. God krisehåndtering iverksetter viktige innledende planer for å hindre at hendelser utvikler seg til en krise.

Organisasjoners beredskapsplaner bør være basert på en organisert og forhåndsbestemt tilnærming. Å planlegge godt på forhånd er avgjørende for å sikre at kritiske situasjoner raskt kan håndteres. Nøkkelpersoner bør kjenne til rammeverket og aksjonene som kreves, gjerne ved å ha deltatt på flere kriseøvelser. Dokumentasjon av fremgang og resultater er avgjørende for å sikre den generelle effektiviteten og organisasjonens robusthet. Både under krisen og i etterkant for gjennomgang og forbedringer.

Engasjer de riktige personene

Bedrifter trenger en beredskapsplan som kan implementeres raskt og sikkert, med et enkelt og strukturert kommunikasjonssystem som en del av infrastrukturen. Dette sikrer raskere kommunikasjon og bedre beslutningstaking i kritiske situasjoner.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.