Varsling i en krisesituasjon

Uønskede hendelser kan oppstå når som helst. Et effektivt varslingssystem er avgjørende for at din virksomhet kan sikre at skader og tap holdes på et minimum.
Kontakt oss i dag og få vite mer om hvordan våre varslingsløsninger kan hjelpe deg.

Notifications with F24

Hvordan sanntidsmeldinger og varsling kan hjelpe under en kritisk hendelse

I en krise teller hvert sekund. Et effektivt varslingssystem varsler ansatte og setter deg i stand til å nå ut med informasjon til alle som er berørt av hendelsen. En effektiv varslingsløsning kan brukes for å alarmere tusenvis av mennesker, eller målrettes til å levere viktig informasjon til enkeltpersoner eller grupper.

Finn ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg!

Fyll inn dine personopplysninger

Kalkulator: Regn ut hvor mye tid du sparer

Under en krise teller hvert sekund. Hvor lang tid tar det å varsle alle ansatte ved en kritisk hendelse?

Finn ut hvor mye tid du kan spare med et programvarebasert, automatisert varslingssystem og hvilke fordeler en digital varslingsløsning fra F24 gir deg.

Med programvarebasert automatisert varsling reduseres varslingstiden med 1% :

Tid manuell varsling: 1 h 45 min
Tid automatisert varsling: 13 min
Ikke bare tidsbesparende: Flere fordeler med automatisk varsling
  • Automatisk oversikt gjennom sanntidstilbakemeldingsfunksjoner
  • Målrettede varslingsprosesser
  • Garantert tilgjengelighet og datasikkerhet
  • Automatisk dokumentasjon

Kontakt oss for å få vite mer om hvordan du kan optimalisere varslingssystemet for å nå ut til så mange mennesker du vil på en så tidseffektiv måte som mulig.

Håp på det beste, planlegg
for det verste

I sin natur er kriser ofte uforutsigbare. Fra naturkatastrofer, stormer og branner til angrep på mennesker, eiendom og systemer. En krise krever alltid en rolig, planlagt reaksjon og effektiv, transparent kommunikasjon.

Et varslingssystem er kanskje ikke på den daglige prioriteringslisten til din organisasjon. Å ha oppdaterte varsler og informasjon under en hendelse er imidlertid avgjørende for å kunne ta beslutninger for å beskytte liv, infrastruktur og eiendeler. Jo bedre organisasjonen din er rustet til å reagere på en hendelse, desto raskere kan situasjonen normaliseres.

Kommunikasjon i en krisesituasjon – når klokken tikker raskt – FACT24

Eske Ofner, Head of Sales F24 AG

Hvorfor investere i en varslingsløsning?

Et varslingssystem gjør det mulig for organisasjoner å kommunisere raskt under en kritisk hendelse, og sikrer at viktig informasjon blir levert til de som trenger det, når de trenger det. Hastighet er nøkkelen i krisehåndtering – en studie [1] viser at over 32 % av bedriftene som bruker programvare for varsling ved kriser, aktiverer kommunikasjonsplanen innen 5 minutter, sammenlignet med bare 15 % for de som ikke har noen programvare på plass.

Det er avgjørende å etablere et system som tillater meldinger i flere kanaler, inkludert SMS-varsler, automatiske telefonsamtaler, e-post og mer.

Download the BCI Report 2022 now!

Fill in you personal Data

Learn How Our Smart Solutions can Help You!

Fill in you personal Data

Mer enn 5500 kunder fra alle bransjer stoler på

tjenestene fra F24 i kritiske situasjoner

Kunde Schott AG
Kunde Commerzbank
Kunde Audi
Kunde UniCredit
Kunde Wellcome

Gjennomfør øvelser og trening

Øvelser og trening er avgjørende for å sikre at varslingsprosesser ikke feiler i en kritisk situasjon. En god beredskapsplan bør også inneholde regelmessig testing av meldings- og varslingsprosedyrer, så vel som selve varslingsprogramvaren.

Et varslingssystem er et effektivt verktøy for å informere team, alle medarbeidere eller, der det er relevant, publikum, på en rettidig og enkel måte. Å ha en plan gjør det også mulig å formulere meldinger på forhånd, slik at de er tydelige og lette å forstå. Å utarbeide forhåndsdefinerte varsler sparer verdifulle sekunder i fremtiden når ansatte eller kunder kan være i fare.

Har du øvd på din beredskap i dag?

Gjennomfør øvelser og trening

Tips for vellykket varsling

Det er avgjørende å etablere et system som tillater meldinger i flere kanaler, inkludert SMS-varsler, automatiske telefonsamtaler, e-post og mer. Oppdaterte data er en kritisk suksessfaktor for ethvert varslingssystem.

Sanntidsovervåking lar deg spore hvilke ansatte som har mottatt, åpnet/lyttet til og respondert på meldinger. Du kan eksempelvis se om en tekstmelding er mottatt eller ikke. Hvis ikke, kan du sørge for at varselet sendes på nytt automatisk, enten ved å bruke SMS på nytt, eller velge et alternativt, for eksempel en mobilapp-varsling.

Relaterte tema

F24 Product Finder

Produktutforsker

Finn løsninger som passer dine behov for håndtering av uønskede hendelser og kriser.

F24 Solution Overview

F24s SaaS-løsninger

Les mer om våre løsninger for sikker kommunikasjon, varsling og hendelse- og krisehåndtering.

Mass Notification Systems from F24

Programvare for masse-varsling

Massevarslingssystemer kan varsle tusenvis av mennesker under en hendelse eller krise, og bidra til å redde liv.

Andre Hope, Senior Account Manager F24 Nordics
Andre Hope, Senior Account Manager F24 Nordics

Vi hjelper deg med å beskytte liv og verdier

Vi arbeider for å tilby løsninger som kan hjelpe deg med å beskytte liv og verdier i krisetider. Våre løsninger for varsling og krisehåndtering bidrar til å automatisere prosesser og minimere risiko. Finn ut mer om hvordan våre løsninger kan støtte deg både før, under og etter en krise
– Ta kontakt for en uforpliktende prat med en F24-representant!

F24 Nordics
+47 40 00 19 08

Finn ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg!

Fyll inn dine personopplysninger

Planlegging av varslingsstrategien

En varslingsplan lar deg utforme relevante varsler for en rekke hendelser på forhånd. Ved å angi trinnvise svar på kritiske hendelser og nødsituasjoner, kan du sikre at kontinuitetsplanene dine igangsettes så raskt som mulig.

Massevarslingssystemer: Sørg for at meldingen alltid kommer ut

Under en nødsituasjon kan trusselen mot bedrifter og ansatte øke dramatisk. Identifisert som en av de viktigste risikoene i dagens forretningsverden, forårsaker cyberhendelser store tjenesteavbrudd og forstyrrelser. Beredskap og alternative kommunikasjonskanaler skal alltid være tilgjengelig. For eksempel lar SaaS-løsninger for krisekommunikasjon organisasjoner ikke bare aktivere planer raskere, men har fleksibiliteten til å administrere responsen fra hvor som helst – selv på farten. Å ha et varsel SaaS er tydeligvis fordelaktig for selskaper, ettersom den siste BCI E&CC-rapporten sier at de fleste selskaper har en.

Det er ikke alltid organisasjoner kjenner kontaktopplysningene til de personene som er berørt av en hendelse. Her kan et varslingssystem skaleres opp slik at generelle kunngjøringer kan gjøres via høyttaleranlegg, varsler via sirener og meldinger sendt via hvilken som helst stedsbasert teknologi. På denne måten sikrer organisasjoner at så mange mennesker som mulig blir informert om enhver fare og kan iverksette tiltak.

Les mer om Befolkningsvarsling

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.