CIM-konferansen 2022: – En felles situasjonsforståelse er avgjørende

– En felles situasjonsforståelse er avgjørende for en god krisehåndtering, og i enhver hendelse bør det være bare ett gjeldende situasjonsbilde, med disse fire punktene; Fakta, prognose, fokus og tiltak, sier Per Westergren, Head of Business Continuity & Crisis Management i Skandia AB. Som en samfunnskritisk aktør er finansnæringen ikke bare utsatt for kriminelle handlinger […]

– En felles situasjonsforståelse er avgjørende for en god krisehåndtering, og i enhver hendelse bør det være bare ett gjeldende situasjonsbilde, med disse fire punktene; Fakta, prognose, fokus og tiltak, sier Per Westergren, Head of Business Continuity & Crisis Management i Skandia AB.

Som en samfunnskritisk aktør er finansnæringen ikke bare utsatt for kriminelle handlinger av økonomisk art, slik som eksempelvis cybertrusler, men også av trusler med mål om å destabilisere samfunnet, og lamme kritisk infrastruktur. En av utfordringene er også at de ulike finansinstitusjonene i stor grad er avhengige av de samme tredjepartsleverandørene, noe som øker sårbarheten.

FSPOS
For å stå bedre rustet mot disse truslene, øke robustheten og sikre at samfunnskritiske finansielle tjenester alltid skal være operative, har den svenske finansnæringen samlet seg i FSPOS (Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkan).

– Finanssektoren er en samfunnskritisk aktør, og gjennom felles metodikk, maler og ikke minst felles situasjonsbilde er vi bedre rustet til å håndtere de kritiske hendelsene som måtte oppstå, sier Westergren.

– Kriseledelsens viktigste oppgave er å fatte beslutninger som gjør det mulig for organisasjonen å iverksette tiltak som minsker konsekvensene av krisen. For å kunne fatte en så god beslutning som mulig, behøves et best mulig beslutningsunderlag. Et felles situasjonsbilde hjelper til med det.

Strukturert prosess
FSPOS har utarbeidet en strukturert prosess for hvordan et situasjonsbilde skal opprettes, delt i fire deler; fakta, prognose, fokus og tiltak. Den samme strukturerte metoden benyttes også internt i Skandia. Deres CIM-installasjon er også strukturert og tilpasset etter samme modell.

Fokuset er på å få frem et situasjonsbilde felles for de ulike finansforetakene, men likeså også ett felles, oppdatert situasjonsbilde internt i vår egen organisasjon. Vi følger derfor samme metode og bruker de samme malene internt, forteller Westergren.

I sitt foredrag «Beredskap og krisehåndtering i finanssektoren» under årets CIM-konferanse vil han vise hvordan svensk finanssektor og Skandia spesielt, håndterer operative risiki, samt hvordan Skandia har implementer dette i CIM.

CIM-konferansen

27. og 28. september 2022

En av Norges største konferanser innen sikkerhet og beredskap

CIM-konferansen 2022

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.