CIM sikrer kvalitet og kontroll i brann og redning

Tre brannvesen i Innlandet fylke har siden 2020 samarbeidet om å tilpasse en egen CIM-løsning til bruk i daglig drift, i tillegg til hendelse- og krisehåndtering. Med SMS-varsling, avviksregistrering og kompetanseoversikt, er CIM-løsningen med på å heve kvaliteten på brann- og redningstjenesten for fire kommuner med mer enn 50.000 innbyggere.

Østre Toten brannvesen, Vestre Toten Brann og Redning og Lunner Gran Brann og Redning har siden 2020 samarbeidet om å tilpasse CIM til bruk som sitt daglige verktøy for avvikshåndtering. Med egne sjekklister kan de enkelt registrere mangler og avvik, samt gjennomføre den ukentlige kontrollen av kjøretøy og utstyr. De har også sjekklister for kontroll av biler og utstyr ved avslutning av oppdrag. Alt sammen tilgjengelig for mannskapene i CIM app på mobil, som gjør kontrollene raske og enkle å utføre.

I brannvesenet er det også mye ulik kompetanse som må vedlikeholdes. Alt fra beredskapskompetanse til røykdykkersertifikater og førerkort for utrykning. Her fra en trening Østre Toten brannvesen hadfde sammen med Sivilforsvaret og lokalt industrivern ved Felleskjøpet på Lena. Siste bilde viser app med sjekkliste i bruk ved Vestre Toten Brann og Redning på Raufoss. Alle foto: Bjørn H Stuedal

– Det er veldig viktig at vi i brann og redning har et verktøy som er tilpasset oss og vår hverdag. Derfor har vi valgt CIM istedenfor standard avviksverktøy som kommunene benytter i øvrige enheter. Den CIM-installasjonen vi har, er godt tilpasset de behovene vi har, forteller brannsjef Bjørn Sondra Kjelsrud i Vestre Toten Brann og Redning.

I brannvesenet er det også mye ulik kompetanse som må vedlikeholdes. Alt fra beredskapskompetanse til røykdykkersertifikater og førerkort for utrykning. Ettersom de de aller fleste brannkonstablene er deltidsansatte, er det krevende å ha oppdatert oversikt over dette. De tre brann- og redningsorganisasjonene benytter derfor CIM for å dokumentere alt fra øvelser, re-sertifiseringer og blålys-trening. Dermed har de en samlet oversikt over mannskapene, hvem som har hvilke sertifikater og hvem som må fornye sine.  

– Det er veldig viktig at vi i brann og redning har et verktøy som er tilpasset oss og vår hverdag. Derfor har vi valgt CIM istedenfor standard avviksverktøy som kommunene benytter i øvrige enheter. Den CIM-installasjonen vi har, er godt tilpasset de behovene vi har.

Brannsjef Bjørn Sondra Kjelsrud, Vestre Toten Brann og Redning.

– Gjennom kompetansemodulen i CIM sikrer at virksomhetene ivaretar formelle og operasjonelle krav i henhold til AML og HMS-forskriften i tillegg til interne rutiner, sier Kenneth Blien, leder beredskap i Østre Toten brannvesen

Ved større hendelser og kriser, slik som under ekstremværet «Hans» i 2023, benytter de tre organisasjonene også CIM for loggføring.

– Gjennom kompetansemodulen i CIM sikrer at virksomhetene ivaretar formelle og operasjonelle krav i henhold til AML og HMS-forskriften i tillegg til interne rutiner.

Kenneth Blien, leder beredskap, Østre Toten brannvesen

SMS-varslinger og etter hvert også push-varsler gjennom CIM benyttes for varslinger og meldinger til mannskaper, når de har viktig informasjon og oppdateringer.

– Løsningen har vist seg å fungere bra, og vi kommer nå til å utvide bruken til også å omfatte feietjenesten, forteller Sturla Bråten i Lunner-Gran brann og redning.

CIM-løsningen de tre brann- og redningsorganisasjonene benytter, er en felles CIM-installasjon som formelt eies av Vestre Toten Brann og Redning, men der alle de tre organisasjonene har sine egne områder.

– Det at vi kan samarbeide tett med de andre, i samme system, er en stor fordel, sier Bråten.

– Løsningen har vist seg å fungere bra, og vi kommer nå til å utvide bruken til også å omfatte feietjenesten.

Sturla Bråten, Lunner-Gran brann og redning

De tre organisasjonene har en standard CIM-installasjon med logg, samvirke, arbeidsflater, sjekklister og tiltakskort, kart og mobil-app. De har i tillegg Case Management, Kvalifikasjon (Kompetansemodul), Dokumentstyring og SMS og push-varsling.

Tre brannvesen – fire kommuner

De tre organisasjonene Vestre Toten Brann og Redning, Østre Toten brannvesen og Lunner-Gran Brann og Redning utfører brann- og redningstjenester for fire kommuner med til sammen over 50.000 innbyggere og et areal på nesten 1900 kvadratkilometer i Innlandet fylke. Området har en variert næringsstruktur med mye industri, jordbruk og offentlig tjenesteyting. Her finner du også Raufoss industripark, som er et av landets største industriområder. Til sammen har de tre organisasjonene 98 ansatte og disponerer 30 brann- og redningskjøretøy.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.