CIM som sentralt styringssystem for det nye Munchmuseet

De ansatte ved Munchmuseet har flyttet fra et historisk bygg på Tøyen til et moderne, ikonisk museum i Bjørvika. Samtidig har de doblet antall ansatte og gått fra personbasert til systemstyrt avvikshåndtering, med CIM som sitt daglig styringssystem.

CIM-konferansen 2022:

De ansatte ved Munchmuseet har flyttet fra et historisk bygg på Tøyen til et moderne, ikonisk museum i Bjørvika. Samtidig har de doblet antall ansatte og gått fra personbasert til systemstyrt avvikshåndtering, med CIM som sitt daglig styringssystem.

– Vi har veldig stor nytte av CIM, sier Maria Huseby, Security Operations Manager i Munchmuseet.

Museets samling består av mer enn 26 000 kunstverk av Edvard Munch, og Munchs originale fotografier, trykkplater og litografiske steiner, mange tusen tekster og brev, samt nesten 10 000 personlige eiendeler. I tillegg kommer verk av andre kunstnere. Totalt har de mer enn 42 000 museumsobjekter i de fire samlingene.

Antall besøkende har økt kraftig etter flyttingen fra Tøyen. Siden åpningen 22. oktober 2021 til juni 2022 har antall besøkende passert 800.000.

For å sikre verdiene er museets vaktsentral operativ 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. De benytter CIM som sitt sentrale verktøy, for alt fra utstedelse av adgangskort og registrering av leverandører inn og ut, til avvikshåndtering, HMS-avvik, håndtering av forsinkelser og kødannelser til håndtering av hendelser.

– Alt har blitt mye enklere etter at vi tok i bruk CIM som styringsverktøy, sier Huseby:

– Får vi eksempelvis en hendelse der besøkende berører et kunstverk, loggføres dette nå i CIM, der vi beskriver type skade og får opp tiltakskort og aksjonspunkter. Tidligere måtte vi lete i permer og manuelle prosedyrer. Med CIM får vi raskere handling og også sikrere informasjonsoverføring internt i staben. Tidligere gikk mye av denne informasjonsdelingen i mail og muntlige orienteringer og overleveringer. Å samle dette i ett verktøy, gjør det også enklere å få ut statistikk, få oversikt over skader og kunne gjennomføre sikring av saler og verker.

Vaktsentralen benytter også CIM for å håndtere adgangskort for de 250 ansatte, rundt 150 innleide vektere og vertskap og deltagere ved de mange ulike arrangementene.

I sitt foredrag under CIM-konferansen i september vil Huseby presentere løsningen som bidrar til sikkerheten for verkene i Norges mest ikoniske og internasjonalt kjente museum.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.