CIM som verktøy for avvik på Vestlands-veiene

Bilvei i Vestland fylkeskommune. Fjell og foss. Overskyet

5700 kilometer vei, 300 tuneller og vel 2000 bruer over et område fra hav til høyfjell, med til tider utfordrende vær. Vestland fylkeskommunes vegavdeling benytter CIM som sitt daglige verktøy for å holde styr på det hele.

– Da vi implementerte CIM som vårt sentrale verktøy for driftsberedskap i 2019, var målet å få et verktøy som var enkelt å bruke og ikke krevde timevis med opplæring av operatørene. Det har vi fått til, forteller beredskapskoordinator Ole Ingar H. Hæreid ved avdeling for infrastruktur og veg i Vestland fylkeskommune.

Vegavdelingen benytter CIM i den daglige driften, og loggfører alle avvik som redusert fremkommelighet og ulykker knyttet til driftskontrakter og utbygginger i en egen faglogg. Her registreres alt fra hendelsetype, alvorlighetsgrad, strekning og ansvarlig entreprenør. Dersom situasjonen krever det, overføres registreringen i fagloggen over i hendelseloggen for håndtering i beredskapsstab.

– Vi benytter også CIM mobil-app, slik at byggeleder for driftskontraktene kan loggføre og overføre bilder når de er ute. Det samme gjelder for skredvakt, som kan overføre direkte fra hendelsen ute i felt, dersom det er behov.

Med en stor stab som skal kunne rapportere og loggføre, var det avgjørende å få på plass et enkelt og brukervennlig system, forteller Hæreid:

– Dette fungerer veldig godt – og vi har fått et system som er så enkelt å bruke at operatørene bare trenger en halvtime med opplæring før de kan ta i bruk verktøyet, forteller Hæreid.

Med CIM på plass, er de nå i stand til enkelt å kunne dokumentere hvordan avvik og hendelser er mottatt og håndtert. Siden de tok verktøyet i bruk i 2019, er mer enn 520 hendelser registrert.

Under årets CIM-konferanse 26. til 27. september vil Hæreid presentere CIM-løsningen som benyttes av Vestland fylkeskommunes vegavdeling, og vise hvordan de har tilpasset brukergrensesnittet for å få det mest mulig brukervennlig.

>> Les mer om CIM-konferansen og meld deg på her: CIM-konferansen

CIM-konferansen

26. og 27. september 2023

En av Norges største konferanser innen sikkerhet og beredskap

CIM-konferansen 2022

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.