CIM som verktøy mot arbeidskriminalitet

Barcode i Oslo på nattestid

Fair Play Bygg Norge håndterte mer enn 800 tips om arbeidskriminalitet og 300 saker om lønnstyveri i 2022. Sentralt i arbeidet for en mer seriøs byggebransje er saksbehandlingsystemet i CIM.

– Vi arbeider for at vi skal ha en seriøs byggebransje i Norge, med like konkurransevilkår og der det ikke skal lønne seg å jukse, forteller Vidar Sagmyr i Byggebransjens uropatrulje i Trøndelag.

Uropatruljen i Trøndelag ble etablert i 2014, og er et samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakersiden. Siden den gang har lignende prosjekter blitt startet flere andre steder i landet, men der under navnet Fair Play Bygg. Paraplyorganisasjonen Fair Play Bygg Norge ble etablert i 2020 og omfatter nå syv regionale organisasjoner.  

Hovedmålet til organisasjonen er å skaffe informasjon om mulig arbeidslivskriminalitet fra kilder som arbeidstakere, byggherrer, bedrifter og privatpersoner. Et av flere delmål er å påvirke kunder og beslutningstakere til å velge seriøse aktører i sine innkjøp.

– Vi samarbeider også med ulike aktører for å løse utfordringer i en tidlig fase og er døråpnere og rådgivere for aktører i bransjen. Med et effektivt samarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden bidrar vi til å sikre en seriøs næring, sier Sagmyr.

Fair Play Bygg Norge erstatter ikke jobben som gjøres av Arbeidstilsynet, Skatteetaten eller Politiet i saker med arbeidskriminalitet, men bidrar til å forenkle deres jobb, forteller Sagmyr:

– Det er ofte en lavere terskel for å tipse oss. Spesielt utenlandske arbeidere har en mistro til offentlige etater, etter erfaring fra hjemlandet at de kan være korrupte. De er som regel heller ikke medlem i noen fagforening, så vi er deres mulighet for å få rapportert om ulovligheter som sosial dumping og HMS-brudd.

– Når vi får inn tips om lovbrudd, starter arbeidet med å kvalitetssikre informasjonen før vi leverer informasjonen videre til riktig etat, for eksempel Arbeidstilsynet eller politiet. Vi sørger for å skaffe dokumentasjon, bildemateriell og informasjon om selskapet det gjelder, og gjør på den måten den videre prosessen enklere for etaten som skal håndtere saken.

Uropatruljen og Fair Play Bygg Norge har siden sommeren 2022 benyttet CIM som sitt sentrale saksbehandlingssystem for tips om lovbrudd i byggebransjen. I fjor håndterte de mer enn 800 tips om arbeidskriminalitet og 300 saker om lønnstyveri.

Saksbehandlingssystemet er skreddersydd for Fair Play Bygg Norge, og har egne skjema for registrering av tips, henvendelser fra hjemmesiden, saker oversendt fra andre aktører og prosjekter. I tillegg tar de nå i bruk kalender og modulen for håndtering av mediesaker.

"Lagbilde" av Fair Play Bygg Norge.
“Lagbilde” av Fair Play Bygg Norge. I 2022 håndterte de mer enn 800 tips om arbeidskriminalitet og 300 saker om lønnstyveri. (Foto: Fair Play Bygg Norge)

Fair Play Bygg Norge

Fair Play Bygg Norge ble etablert i 2020 og er et samarbeid om å bekjempe arbeidslivskriminalitet i bygg-, anlegg- og elektrobransjene. Det er syv regionale organisasjoner som er samlet under paraplyen; Byggebransjens Uropatrulje i Trøndelag, Fair Play Bygg Oslo og omegn, Fair Play Bygg Rogaland, Fair Play Agder, Fair Play Bygg og Anlegg Nordland, Fair Play Bygg og Anlegg Vestland og Fair Play Bygg Østfold.

Hovedmålet til organisasjonen er å skaffe informasjon om kriminalitet fra kilder som arbeidstakere, byggherrer, bedrifter og privatpersoner. Fair Play Bygg Norge sendte 812 varsler til offentlige etater om arbeidslivskriminalitet i 2022. Det er en økning fra 746 varsler i 2021.

Les mer om Fair Play Bygg Norge her: https://fairplaybygg.no/

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.