Hva kan vi lære av britisk sikkerhetskultur?

Sikkerhetskultur. Foto: Adobe Stock

– Det britiske sikkerhetsapparatet er langt fra perfekt, men det er noen lærdommer å ta med herfra for å fremme utviklingen av norsk sikkerhetskultur, sier Harry Geaves, sikkerhetsrådgiver innen beredskap og krisehåndtering.

Geaves har en unik sikkerhetsinnsikt og erfaring fra tjeneste i både det britiske og norske forsvaret, og arbeider i dag som rådgiver i Advansias sikkerhetsrådgivningsteam.

– Sikkerhetskultur utvikles av erfaring. Det siste tiåret har Storbritannia opplevd en generelt økende trussel fra fiendtlige statsaktører og en konsekvent tilstedeværende terrortrussel. Dette har ført til at en sikkerhetskultur med årvåkenhet og beredskap har utviklet seg på tvers av både offentlig og privat sektor, noe som har resultert i implementering av avbøtende tiltak for å reagere på risikoene, forteller han.

– Norge har imidlertid opplevd en periode med relativt lav trussel. Dette endret seg imidlertid med Ukraina-krigen og Norges støtte til Ukraina. Russland klassifiserer nå Norge som et «uvennlig land» og forholdet Norge-Russland er fundamentalt endret. Norge opplever nå en betydelig høyere trussel fra fiendtlig statsinnblanding. Norsk sikkerhetskultur må derfor nå utvikles raskt, for å ta høyde for det endrede trusselmiljøet. Det er ikke en lett oppgave på kort tid.

Under CIM-konferansen 24. og 25. september, vil Geaves presentere noen av de lærdommene han mener norske virksomheter kan og bør ta med seg fra britisk sikkerhetskultur, i foredraget «British security culture: What has shaped it, how it is manifested, and what lessons Norway can learn.»

>>> MELD DEG PÅ CIM-KONFERANSEN HER

Harry Geaves

Sikkerhetsrådgiver beredskap og krisehåndtering, Advansia

Harry Geaves har erfaring fra tjeneste i både det britiske og norske forsvaret, og arbeider nå som en del av Advansias sikkerhetsrådgivningsteam.

I løpet sin militære karriere ledet han team på et mangfoldig spekter av operasjoner, inkludert fredsbevaring, terrorbekjempelse, kriserespons og sivile evakueringsoperasjoner. Han har også arbeidet som rådgiver for senior militær- og regjeringspersonell for å utvikle sikkerhetssituasjoner i fiendtlige regioner, og muliggjorde tilgang for å oppnå strategiske regjeringsmål. Han har erfaring med operasjonell planlegging og risikostyring i globale miljøer med høy trussel.

Geaves har også to års erfaring som rådgiver og operasjonsplanlegger i det norske forsvaret.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.