Krisen skal ikke bare håndteres – den skal også arkiveres!

Ved uønskede hendelser og kriser er det spesielt viktig med gode dokumentasjons- og arkivrutiner. En ny CIM-modul vil nå gjøre integrasjonen med Documaster arkiv enklere.

CIM-konferansen 2022:

Ved uønskede hendelser og kriser er det spesielt viktig med gode dokumentasjons- og arkivrutiner. En ny CIM-modul vil nå gjøre integrasjonen med Documaster arkiv enklere.

Arkivering er kanskje ikke det som står øverst på listen når en hendelse skal håndteres. Ikke desto mindre er dette noe av det viktigste kriseledelsen gjør, for at håndteringen skal kunne dokumenteres i ettertid – og arkiveres korrekt. Beslutninger som tas, kan få stor betydning for enkeltpersoner, virksomheter og samfunnet. Det er derfor ofte slik at avgjørelsene vil bli ettergått, både for å evaluere det arbeidet som har blitt gjort, og for å lære av situasjonen.

Hva skal egentlig lagres? Arkivverket har laget en 5-trinns veileder for å bistå i arbeidet med å håndtere arkiv under og etter en krise: Arkivvettregler i krisetid

Gjennom den automatiske loggfunksjonen i CIM, sikres historikken i hendelser, enten det er varslinger, tiltak eller aksjoner iverksatt. Dette er enkelt å hente ut i CIM for dokumentasjon av håndteringen av en hendelse. Men ofte ønsker organisasjoner å lagre loggen og tilhørende dokumenter i sitt sentrale arkivsystem, som benyttes for øvrige fagsystemer.

En ny modul i CIM forenkler nå overføringen av data fra loggen i CIM til arkivsystemet Documaster. Den nye modulen og erfaringene fra pilotprosjektet presenteres på CIM-konferansen 27. september.

CIM-konferansen

27. og 28. september 2022

En av Norges største konferanser innen sikkerhet og beredskap

CIM-konferansen 2022

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.