Nordlab – nærmere reell krisehåndtering er det ikke mulig å komme uten en krise

Nord Universitet befester posisjonen som det ledende akademiske miljøet innen beredskap og krisehåndtering etter etableringen av Nordlab, en enhetssimulator som gir fleksibilitet og realisme i øvelsessammenheng. Professor, dr. ekon Odd Jarl Borch, ved Nord Universitet (NU) forklarer hva NORDLAB er: –Det er en simulator som simulerer ulike innsatsenheter som havgående fartøy, luftfartøy og biler. Disse […]

Nord Universitet befester posisjonen som det ledende akademiske miljøet innen beredskap og krisehåndtering etter etableringen av Nordlab, en enhetssimulator som gir fleksibilitet og realisme i øvelsessammenheng.

Professor, dr. ekon Odd Jarl Borch, ved Nord Universitet (NU) forklarer hva NORDLAB er:

–Det er en simulator som simulerer ulike innsatsenheter som havgående fartøy, luftfartøy og biler. Disse kan du manøvrere og posisjonere i et øvelsesområde, og utføre søk eller samle opp olje, for eksempel. Simulatoren er koblet opp mot toneangivende verktøy for krisestøtte, og all informasjon fra innsatsenhetene som utgjør simulatoren, blir matet inn i krisestøtteverktøyet, sier Borch.

Slik trener du beredskapsorganisasjonen din uten bruk av mye ressurser. Last ned vår gratis e-bok.

Kontrollerer kompleksiteten

Borch forklarer at simulatoren er koblet opp mot andre øvelseseneheter på andre campuser. –Et godt øvelsesmoment å koordinere et stort antall enheter fra mange instanser under en øvelse Vi øker enkelt kompleksiteten i en øvelse på denne måten. De som sitter på nivået over, får videoskjermbilde fra skadestedet som viser at ting har eskalert. De har posisjonene fra de enkelte enhetene, og de får situasjonsrapporter inn via kommando- og kontrollsystemene, og dette logges direkte i CIM. Der finnes også den enkelte etats planverk, og man kan se arbeidsfordelingen og dele prosedyrer, forklarer Borch.

Simulator i alle faser

På NU brukes simulatoren i alle faser av en øvelse. –I forberedelsesfasen kjører vi tabletop-med simulatoren for å planlegge og teste ut øvelseskonseptet. Under øvelsen brukes den til å eskalere en hendelse, som et ekstra kompliserende øvelsesmoment. I etterarbeidet bruker vi laben til debrief. Det gode opptakssystemet gjør at vi har et meget godt utgangspunkt for evaluering i etterkant, forteller Borch.

Les mer: Hva kan vi lære av en beredskapsøvelse ved skrivebordet?

Dele informasjon

Den informasjonen som kommer inn gjennom kommunikasjons- og kontrollsystemene blir logget direkte i CIM og deles med alle involverte aktører. Man har en felles situasjonsforståelse og kan enkelt få tilgang til hverandres informasjon.

–Samvirkeperspektivet er viktig for oss. Vi har to ulike kommando- og kontrollsystem og informasjon om situasjonsrapporter, video og bilder fra skadested, og vi gir ordrer og dirigerer enhetene i riktig posisjon. Denne informasjonen er det viktig å dele med flere aktører.

Simulatoren kan også opptre som alarmsentral, så vi får trent på å motta varsling og effektuere den ut til de rette aktørene, sier Borch.

Les mer: Effektiv varsling ved uønskede hendelser

FOU

NU har mange av de nasjonale beredskapsaktørene i sin nærhet og ser det som et samfunnsoppdrag å tilby relevant utdanning og forskning og bidra til deres kompetanse

–Vi har flere forskningsprosjekter knyttet til kriseledelse og trenings-og kriseledelsesøving og bruker NORDLAB aktivt i forskningsøyemed, forteller Borch.

–Et annet konsept knyttet til NORDLAB er evaluering av hvordan de ulike verktøyene fungerer opp mot ulike typer hendelser. Vi driver forskning og testing og finner ut hvordan de fungerer som beslutningsstøtteverktøy for de ulike aktørene på ulike nivå, sier han.

Hvorfor NORDLAB?

Vi har en master i krise-og beredskapsledelse, som er erfaringsbasert og samlingsbasert. Studentene her sitter gjerne ute i beredskapsetatene, i Forsvaret og i krisestabene i bedriftene. Studentgruppa er opptatt av å få et godt samspill mellom teoretisk faglig undervisning og en praksisforståelse. I laben får de en forståelse for hverandres oppgaver og hvordan de fungerer. Så det er poeng for oss å ha de mest anvendte verktøyene i labben. 

Fremtidens verktøy

Borch forteller at de nå har et halvt års erfaring med NORDLAB og at den har vist seg å ha flere anvendelsesområder enn de hadde tenkt. Øvelsesspekteret er stort, og de jobber mye med å teste ut nye ting. Her jobber de også tett med andre universiteter som har fagområdet i sin portefølje.

Nord Universitet tar også ansvar når det gjelder å utvikle fremtidens krisestøtteverktøy. –Med all testingen vi utfører har vi mye verdifull input til dem som driver med produktutvikling. Vi har derfor invitert med leverandørene av verktøyene våre til å jobbe sammen med oss om å utvikle neste generasjons krisestøtteverktøy, avslutter Borch.

Odd Jarl Borch

Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch, er professor i strategi og entreprenørskap ved Nord Universitet i Bodø. Han arbeider for tiden med sikkerhet, beredskap og krisehåndtering i nordområdene og leder et internasjonalt Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch, er professor i strategi og entreprenørskap ved Nord Universitet i Bodø. Han arbeider for tiden med sikkerhet, beredskap og krisehåndtering i nordområdene og leder et internasjonalt forskningsnettverk innen sikkerhet og beredskap med partnere fra over 20 universiteter.

Gratis e-bok:

Tren din beredskapsorganisasjon uten bruk av mye ressurser

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.