God risikoanalyse handler om metode, ikke om avanserte digitale verktøy

Noen trykker på en knapp hvor det står risikoanalyse

Vær skeptisk hvis noen lover deg at risikoanalyse kan gjøres av hvem som helst bare man kjøper et godt digitalt verktøy.

Regnskapsføring er heller ikke for amatører bare fordi man har et flott regnskapssystem. En godt utført risikoanalyse krever fagkunnskap og erfaring. Vi ser ofte at banale spørsmål skaper utfordringer:

  • Hva er egentlig en hendelse?
  • Hva er en årsak?
  • Hva er en konsekvens? 

En oversiktlig metode for å kartlegge risikoer knyttet til virksomheten din. Last ned vår gratis e-bok her.

The human touch

Siden temaet er risiko, må jeg skynde meg å påpeke at jeg vurderte den nøye før jeg gikk for denne klisjeen. Når jeg likevel tar sjansen, er det for å understreke hvor i prosessen menneske banker maskin. Ja, et verktøy tilbyr en struktur for å kartlegge risiko. Ja, det finnes mange fine maler tilpasset den enkelte bransjen – vi benytter dem selv hele tiden. Ja, du slipper å skrive rapport etter rapport.

Men når medlemmer av prosjektgruppa ser en potensiell risiko i hver binders på kontoret, mens lederen deres ikke engang anerkjenner manglende backup som et betydelig problem, hjelper ikke all verdens flotte maler. Da må noen ta styringen, adressere problemene, vise menneskekunnskap og skille viktig fra uviktig.  

For at risikoanalyseverktøyet ditt skal ha verdi, må du kjenne metodikken som ligger til grunn for verktøyet. Du må beherske både verktøy og metodikk godt.

Fasilitator

Å fasilitere effektive analyseprosesser krever erfaring – og det kan du skaffe deg. Skal du gjøre flere analyser i bedriften, bør du investere tid og ressurser til å tilegne deg den kompetansen. Etterhvert som analysene dine når et tilfredsstillende kvalitetsnivå, kan du gå tilbake til de første analysene og forbedre dem. Står du foran et prosjekt der en enkelt analyse skal gjøres én gang, trenger du hjelp fra en  fasilitator.

En viktig egenskap hos fasilitatoren er å kommunisere risikoen presist og begripelig. Verktøyet kan bidra, men en erfaren risikokommunikator ser sammenhenger og formidler hvordan man har kommet fram til dette risikobildet.

Ikke skyld på verktøyet

Et godt verktøy for risikoanalyse løser altså ikke de metodiske utfordringene. Det hjelper deg å strukturere arbeidet, se sammenhengene og følge dem opp med risikoreduserende tiltak.

Når noe ikke har fungert optimalt i analysen eller kommunikasjonen rundt, er det lett å skylde på verktøyet. Men kvaliteten på analysen er nøye knyttet til fasilitatorens kompetanse. Av den grunn skal man også være forsiktig med gi bastante vurderinger av et risikoanalyseverktøy før man har ledet noen analyser selv.

Morgan Grindheim

Morgan Grindheim

Morgan Grindheim er seniorrådgiver i NSTAR AS. Han er utdannet ved Universitetet i Stavanger og Politihøgskolen og har jobbet med sikkerhet, beredskap og krisehåndtering i 15 år. Han har ledet prosjekter og vært rådgiver for både næringsliv og offentlig virksomhet innenfor risikobasert styring av sikkerhet og beredskap. Han har også arbeidet mye med endringsledelse knyttet til organisering og bygging av krisehåndteringsevne.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.