Risikoanalyse (ROS-analyse): Slik gjør du det

ipad med risikomatrise

Har du aldri gjort en risikoanalyse før? Har du fått ansvaret for denne prosessen, men mangler kompetansen? For å lette arbeidet og senke terskelen for å gå i gang har vi har laget en guide som gir deg starthjelp, struktur og tips til prosess.

Jeg møter ofte beredskapsfaglig ansvarlige som ikke kjenner seg trygge på prosessen med ROS. Mangler man kompetansen, er det lett å la være å ta tak i dette. Mange står i skvisen mellom hva man burde gjøre, og hva man har ressurser til og kjenner på følgene av at virksomheten ikke har økonomiske midler til å leie inn nødvendig ekspertise. 

Konsekvensene av en uønsket hendelse kan være skade på liv og helse, materielle tap, skade på miljøet og økonomiske tap. En ROS-analyse (Risiko- og sårbarhetsanalyse) er helt nødvendig som et grunnlag for å vurdere hvor utsatt dere er for slike hendelser. Men en ROS-analyse er fagarbeid –  det kan spore av om man ikke vet hva man holder på med.

Uansett om du benytter eksterne krefter eller løser det internt, krever arbeidet at folk i organisasjonen er involvert. Det er det flere gode grunner til:

 • De kjenner virksomheten, dens virkeområde og mål
 • De har sannsynligvis kjennskap til risikoer og tidligere hendelser
 • De har gode forutsetninger for å forestille seg konsekvensene av alvorlige hendelser
 • Organisasjonen øker bevisstheten rundt risiko gjennom dette arbeidet. Et risikoreduserende tiltak i seg selv. 

Slik kommer du i gang med ROS-analyse

Vi har laget en e-bok som hjelper deg å komme i gang med risikovurdering og ROS-analyser i din virksomhet. Denne guiden er en hjelp til deg som synes det er vanskelig å komme i gang eller som har gått deg vill allerede i starten. Vi tar for oss de grunnleggende trinnene i en risikovurdering, og du får en retning og konkrete oppgaver du kan starte på med én gang. Vi viser deg også hvordan du skal dokumentere arbeidet og gir deg en forståelig og håndterlig struktur å jobbe etter.

Vi bruker en tenkt hendelse til å forklare de ulike trinnene i prosessen. Samtidig viser vi, på et enkelt skjema, hvordan du kan samle vesentlig informasjon om hendelsen i en oversiktlig struktur. Du lager dine egne, tilpassede varianter av disse tabellene, men følger prinsippene fra guiden.

Hvem passer denne guiden for?

Vi ekskluderer ingen, men gitt guidens form og oppbygning, er det noen roller den er bedre egnet for enn andre:

 • Du som har beredskapsfaglig bakgrunn og kanskje har jobbet på eksisterende ROS-analyser i andre stillinger, men har dette ansvaret alene i din organisasjon 
 • Du som er beredskapsansvarlig i en ikke spesielt risikoeksponert virksomhet
 • HMS-ansvarlige i mindre organisasjoner
 • Beredskapsansvarlige i små og mellomstore organisasjoner

Hvem er denne guiden ikke ment for?

 • Store organisasjoner. Der har man denne kompetansen, eller leier den inn.
 • Risikoeksponert virksomhet
 • Organisasjoner med et spesielt samfunnsoppdrag
 • Enkelte virksomheter, sektorer eller bransjer har egne særkrav eller standarder som skal følges, og vår presentasjon her tar ikke høyde for dette. Eksempelvis er kommunene pålagt gjennom Forskrift om kommunal beredskapsplikt å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser i henhold til fastsatte krav. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), vår norske fagmyndighet på området, har utarbeidet Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen. Den gir rammer og retningslinjer vi anbefaler at følges, og i lys av dette, er vår guide noe mer overordnet.

Vi har laget en lettlest og praktisk orientert guide som viser veien gjennom en grunnleggende prosess for å avdekke risikoer og trusler virksomheten kan bli eksponert for. Bruk den gjerne som en starthjelp, og bruk den til å involvere organisasjonen, høyne bevisstheten og få ledelsen på laget.

Det siste momentet er ikke minst viktig. Sørg for å ha ledelsens forståelse for hvorfor dere gjør dette vesentlige arbeidet, og bli enige om omfang og output. Hva skal dere levere når arbeidet er over, og hva kreves av videre oppfølging?

Mitt håp er at guiden kan bidra til at flere kommer i gang med ROS-analyse. Noen er lovpålagt å ha den, men enhver virksomhet trenger den.

Husk at en ROS-analyse er grunnlaget for alt beredskaps- og sikkerhetsarbeid. Uten denne blir alt annet kun gjetting.

Last ned vår e-bok: Slik kommer du raskt i gang med risikovurdering (ROS-analyse)

Lykke til!

Jan Terje Sæterbø

Jan Terje Sæterbø

Jan Terje Sæterbø er sikkerhetsleder i F24 Nordics. Han har vært med på å designe løsninger for digital krisehåndtering helt fra slutten av 1990-tallet og har ledet implementeringen av slike løsninger for en rekke både nasjonale og internasjonale aktører. Han har bakgrunn fra forsvaret og har mange års erfaring fra IT-bransjen både som leder og prosjektleder. Han har en bachelorutdannelse i beredskap og krisehåndtering fra Høgskolen i Innlandet og en master i kriseledelse og beredskap fra Nord Universitet.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.