CIM-konferansen 2023: Workshop med Audun Martinsen, VY: Proaktiv stabsmetodikk i CIM

– Utgangspunktet er at det finnes ingen perfekt plan! Hvis vi ønsker å lage den perfekte kriseplan, vil det bare lede til kollaps når det uforutsette inntreffer, sier Audun Martinsen, fagansvarlig beredskap og sikring i Vy Persontog.

Erkjennelsen av at ingen plan kan bli perfekt, har gjort at Vy har valgt å bygge sin beredskapsplan på Incident Command System, et modellverktøy for kontroll, ledelse og koordinering av en innsats fra et eller flere selskaper under en krise eller en hendelse de ikke håndterer alene.

– En plan må være bygget rundt fleksibilitet! Den må være enkel og forståelig, og ha rom for stadig endring av parametre og forutsetninger! Som en tidligere kollega brukte å si: «Murphy er alltid med oss».

– Med en fleksibel plan kommer ett fleksibelt mindset! For å få til det må du bygge en grunnmur med fokus på menneskene, på tillit, relasjoner og individuelle kapasiteter. Så kan du etablere en fleksibel plan på dette fundamentet, sier han.

CIM som verktøy
Bruken av CIM som et daglig verktøy for logging av alle aktiviteter har hjulpet Vy med å ligge i forkant av utfordringene og ta en proaktiv tilnærming til hendelseshåndtering i togdriften. Men kritiske hendelser knyttet til togdrift er ikke de eneste utfordringene Vy og Martinsen må være forberedt på. Det var Covid-19 pandemien et godt eksempel på. I etterkant av denne har Vy derfor endret beredskapsorganisasjonen og innført en streng stabsmetodikk for håndtering av alle typer hendelser.

– Med denne systematikken får vi struktur i ledelsen av krisen og sikrer ett ansvarlig kontrollspenn for stabssjef og øvrige medlemmer, som medfører at beslutninger kan fattes på best mulig grunnlag og operasjonaliseres effektivt ut i beredskapsorganisasjonen. Modellen gjenspeiles også i CIM, forteller Martinsen.

– Dette gjør det lettere for medlemmene av kriseledelsen å tre inn i de forskjellige funksjonene, når kriseledelsen mobiliseres. Digitale plattformer som CIM og Teams gir kriseledelsen mulighet til å jobbe uten å måtte samles i et fysisk beredskapsrom. Dette gir oss en raskere mobilisering av trent personell, samtidig som det etter hvert som hendelsen utvikler seg, er naturlig og mer effektivt å samles i samme rom.

Workshop
Under CIM-konferansen i september vil Martinsen lede en workshop rettet mot deg som ønsker å bygge opp arbeidsflater og stabsmetodikk i CIM, slik at du sikrer fleksibilitet i beredskapsledelsen.

>> Les mer om CIM-konferansen og meld deg på her

>> Les mer om VY og proaktiv tilnærming til krisehåndtering her

>> Se webinar med Audun Martinsen og proaktiv stabsmetodikk her

Audun Martinsen, Vy

Audun Martinsen

Audun Martinsen er fagansvarlig beredskap og sikring i Vy persontog, der han de siste årene har ledet prosjektet med utvikling og operasjonalisering av ny organisering og stabsmetodikk for Vy operative kriseledelse.
Martinsen har en Bachelor med fordypning i krisehåndteringsfag fra Høgskolen i Innlandet, og går nå Master studie i offentlig ledelse og styring, med fordypning i kriseledelse.
Han har lang erfaring fra nødetatene, blant annet Øvre Romerike Brann og Redning IKS og Øst/Romerike Politidistrikt.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.