Pressemelding

BCI Emergency Communications Report 2021

BCI Communications Repost 2021 Cover

BCI Emergency Communications Report 2021: Korona-pandemien førte til at stadig flere organisasjoner gikk over til programvarebaserte samarbeidsløsninger i 2020 – og denne trenden forventes å fortsette i 2021.

Caversham, Storbritannia – 9. februar 2021
BCI har i samarbeid med F24 publisert den sjette utgaven av BCI Emergency Communications Report. Denne årlige utgivelsen gir innsikt i hvordan organisasjoner kommuniserer i krisesituasjoner, hva slags kommunikasjonsutfordringer organisasjonene står overfor, og hvordan teknologien bidrar i kommunikasjonsprosessene.

Organisasjonene beveger seg bort fra verktøy som f.eks. WhatsApp, og bruker mer samarbeidsbaserte verktøy som Microsoft Teams – også ved håndtering av hendelser. Mange organisasjoner som har tatt i bruk samarbeidsverktøy/programvare for første gang i 2020, ønsker nå å utvide investeringen i mer spesialiserte løsninger for krisekommunikasjon.

Som en konsekvens av den økte bruken av hjemmekontor, har bruken av programvare som en tjeneste (SaaS) fortsatt å øke i 2020. Tre fjerdedeler av organisasjonene bruker nå SaaS, mens 16 prosent bruker lokalt installert programvare. SaaS-teknologier har den fordelen at de raskt kan tas i bruk på tvers av enheter, og at planer dermed kan iverksettes raskere.

Kostnadene er fortsatt den største hindringen for å investere i krisekommunikasjonsløsninger – særlig for mindre organisasjoner. 30 prosent av organisasjonene som ikke har noen egne verktøy eller programvare, opplyser at kostnadene er den største hindringen. Intervjuene i rapporten viste imidlertid at korona har fått lederne til å ville investere i verktøy for krisekommunikasjon – noe som viser et behov for at slike verktøy tas i bruk.

Responstiden synker: 41 prosent av organisasjonene kan nå iverksette planene sine innenfor «de gylne fem minutter» – sammenlignet med 32 prosent i 2019. Selv om noe av denne forbedringen kan tilskrives den økte bruken av SaaS-teknologier, er noe også knyttet til økt opplæring i og øving av planer. Mange organisasjoner rapporterte at korona har ført til flere aktiveringer av kriseplaner dette året, noe som har bidratt til å identifisere problemstillinger som skaper forsinker mobilisering.

F24 & BCI - Infographic SaaS Solution usage
F24 & BCI - Infographic on Digital Collaboration

57,5 prosent av organisasjonene rapporterte at de hadde brukt virtuelle kriserom i 2020 – sammenlignet med 54,5 prosent som rapporterte at de hadde brukt et fysisk kriserom. Ettersom de fleste organisasjoner har færre ansatte på huset, forventes det at overgangen til virtuelle miljøer vil øke.

Tidligere rapporter har vist en betydelig avhengighet av verktøy fra eksterne leverandører for kommunikasjon i krisesituasjoner (f.eks. WhatsApp). Dette er verktøy som de fleste er kjent med, men de har ikke den nødvendige funksjonaliteten for trygg og sikker kommunikasjon. Dette året oppga bare 19 prosent av organisasjonene at de brukte verktøy som WhatsApp til kommunikasjon i krisesituasjoner.

Opplærings- og øvingsnivået i organisasjonene er uendret gjennom 2020. Tre fjerdedeler av organisasjonene har likevel kunnet øve på krisekommunikasjonsplaner dette året, og 82 prosent har kunnet øve på planer. Reelle aktiveringer på grunn av korona har også fungert som øving og bidrar sannsynligvis til kortere responstid og til at målene for responstid kan nås.

Andre funn i rapporten er:

  • Det viktigste hensynet for organisasjonene i 2020 var kommunikasjon med de ansatte: litt over halvparten (52,2 prosent) oppga at kommunikasjon med de ansatte var hovedutfordringen ved en hendelse, men bare to tredjedeler (68,2 prosent) sørget for å holde kontaktopplysningene til de ansatte oppdatert.
  • Antall organisasjoner som er i stand til å nå forventet responstid, har økt for fjerde år på rad, til 78,5 prosent.
  • Det svake punktet i mange organisasjoner er toppledelsen, ettersom mange ledere har vært så tungt involvert i koronahåndteringen at de ikke har deltatt på opplæring.
  • Nesten tre fjerdedeler av organisasjonene har likevel vært i stand til å gjennomføre opplæring i krisekommunikasjonsplaner minst én gang i året.
  • Håndtering av krisekommunikasjonsprosessene er et ansvar som ofte må deles mellom beredskap og krisehåndtering.

  • Sykdomsutbrudd sto for over halvparten (51,7 prosent) av alle aktiveringer av krisekommunikasjonsplaner i 2020, mot bare 2,7 prosent i 2019. En økning i phishing-angrep dette året har ført til en økning i antallet varsler om hendelser relatert til cybersikkerhet eller databrudd fra 19,7 prosent i 2019 til oppunder en fjerdedel (24,7 prosent) nå.
  • En økning i falske nyheter dette året har vært en utfordring for organisasjonene, og uoffisielle nyhetskilder brukes hyppigere til å orientere seg enn de offisielle.
  • Organisasjonene ønsker i større grad å automatisere oppdateringen av krisekommunikasjonssystemene ved å synkronisere med personalregisteret. 49,0 prosent av organisasjonene rapporterer at dette nå er standard praksis, sammenlignet med 43,0 prosent i 2019.
  • Det har ikke vært noen økning i innføringen av IoT-enheter (Internet-of-Things – tingenes internett) som del av en krisekommunikasjonsplanene i 2020, ettersom mange fortsatt er skeptiske til effektiviteten når alle data må kontrolleres i sin helhet av mennesker før de kan eskaleres.

Rachael Elliott, leder for Thought Leadership ved BCI, om årets rapport:

“2020 var et prøvelsens år for alle organisasjoner, men har endret måten bedriftene kommuniserer på. Årets rapport viser hvordan organisasjonene har flyttet fysiske møter til virtuelle omgivelser, der de fleste utnytter samarbeidsteknologi som Microsoft Teams og Zoom i større grad enn før. Nytteverdien av å bruke slike samarbeidsverktøy har fått mange organisasjoner til for første gang å vurdere å investere i mer spesialiserte verktøy for krisekommunikasjon: 49 prosent av respondentene som ikke allerede har verktøy, prøver aktivt ut nye verktøy eller vurderer å gjøre det. I dette året blir responstiden enda kortere, og med en merkbar nedgang i bruken av mindre pålitelige meldingsapper er rapporten et vitnesbyrd om det utrettelige arbeidet de som arbeider med beredskap gjør, idet de fortsetter å skape krisekommunikasjonsprogrammer og -prosesser gjennom hele året, til tross for testforholdene pandemien har ført med seg.”

Christian Götz, medgrunnlegger av F24 AG, styremedlem og ansvarlig for salg, markedsføring og PR, personal og kundeservice, sier følgende om årets rapport:

“Organisasjonenes beredskap har virkelig blitt satt på prøve dette siste året. Som erfaringene tydelig har vist, er det helt andre kommunikasjonskrav i krisesituasjoner enn i den daglige driften. Derfor er det ikke et alternativ å håndtere slike situasjoner med verktøyene vi alle setter pris på i det daglige. Årets rapport viser tydeligere enn noensinne at den rette løsningen kan utgjøre forskjellen mellom suksess og fiasko i en krisesituasjon – og derfor kan lønne seg som en investering i bedriftens fremtid.”

Pressekontakt:

F24
Dr. Stefanie Hauer
Vice President Marketing & Communication
presse@f24.com

+49 89 2323 638 75

Om F24

F24 er Europas ledende leverandør av programvare som tjeneste (“Software-as-a-Service” – SaaS) innen hendelse- og krisehåndtering, varrsling og virksomhetskommunikasjon. Med FACT24 tilbyr F24 en uhyre innovativ løsning som kunder over hele verden bruker til effektiv og vellykket håndtering av ulykker og nøds- og krisetilfeller. I tillegg har vi eCall-plattformen med løsninger for et høyt volum av konfidensiell kommunikasjon i bedriften.

F24 AG ble grunnlagt i 2000 og har hovedkontor i München. Sammen med datterselskapene støtter F24 AG mer enn 3000 selskaper og organisasjoner i mer enn 100 land over hele verden – i forbindelse med den daglige kommunikasjonen av konfidensielt innhold eller i tilfelle en krise. Dette gjør F24-gruppen til en av verdens ledende SaaS-leverandører for nødalarmering og krisehåndtering samt konfidensiell kommunikasjon for bedriftskunder.

Helt siden 2010 har F24-gruppen – som det første selskapet på verdensbasis – fått sitt integrerte administrasjonssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) og driftskontinuitet (BCMS) sertifisert av The British Standards Institution (BSI). F24 AG samt flertallet av datterselskapene er sertifisert iht. ISO/IEC 27001 og ISO 22301. F24 er det første og eneste europeiske selskapet som står oppført i den Gartner-rapporten om Emergency/Mass Notification Services (EMNS).

Om BCI

Da Business Continuity Institute (BCI) ble grunnlagt i 1994, satte det seg som mål å fremme en mer motstandsdyktig verden. Siden den gang har BCI etablert seg som verdens ledende institutt for forretningskontinuitet og resiliens. BCI er blitt den foretrukne medlems- og sertifiseringsorganisasjonen for fagpersoner innen forretningskontinuitet og resiliens globalt med over 8000 medlemmer i mer enn 100 land som jobber i anslagsvis 3000 organisasjoner i privat, offentlig og annen sektor.

Den enorme erfaringen som er å finne i instituttets brede nettverk av medlemmer og partnere, inngår i dets førsteklasses utdanning, kontinuerlig videreutdanning og nettverksbygging. Hvert år velger mer enn 1500 mennesker opplæring hos BCI, med alternativer som spenner fra korte bevissthetsverktøy til en fullverdig akademisk grad, tilgjengelig både på nett og i klasserom. Instituttet står for det beste innen forretningskontinuitet og resiliens, og dets globalt anerkjente sertifiserte kvalitet er vitnesbyrd om teknisk og profesjonell kompetanse.

BCI tilbyr et bredt spekter av ressurser for fagpersoner som ønsker å styrke egen organisasjons resiliens, og dets omfattende Thought Leadership- og forskningsprogram bidrar til å fremme bransjen. Med rundt 120 partnere over hele verden tilbyr BCI-partnerskapet selskaper muligheten til å samarbeide med BCI for å fremme best practice innen forretningskontinuitet og resiliens.

BCI ønsker velkommen til alle som ønsker å bygge motstandsdyktige organisasjoner, fra nybegynnere til erfarne fagpersoner og selskaper.

Har du noen spørsmål? Vi svarer deg gjerne via e-post eller på telefon.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.