Pressemeldinger

BCI Emergency & Crisis Communications Report 2022

Organisasjonene blir drevet til å investere i spesialiserte krisehåndteringsverktøy etter at nettbasert samarbeid blir mer populært

Reading, Storbritannia, 23. februar 2022
BCI har publisert årets Emergency & Crisis Communications Report. Rapporten er sponset av F24 og har undersøkt hvordan organisasjoner kommuniserer i krisesituasjoner. Denne årlige utgivelsen gir innsikt i hvordan den teknologiske utviklingen påvirker krisehåndteringen, og hva bedrifter ser etter i et krisekommunikasjonsverktøy.

Endrede arbeidsmetoder gir endrede behov for beredskapsverktøy

Som en konsekvens av den økte bruken av hjemmekontor, har bruken av programvare som tjeneste (SaaS) sett en kraftig økning i løpet av de siste årene. Dette er også et resultat av at bedrifter og organisasjoner har sørget for at krisekommunikasjonssystemer har blitt tatt i bruk på tvers av enheter. Bruken av SaaS har økt marginalt i år (74,2 prosent, fra 74,1 prosent i 2021), men i år er det er ventet at bedrifter vil investere i ny teknologi som forbedrer deres lokal-installerte programvarer.

Rapporten viser nå at organisasjoner investerer mer i spesialisert hendelse- og krisehåndteringsverktøy for å støtte bedriften. Dette er den samme trenden som ble presentert i fjorårets rapport. Den viste at organisasjoner beveger seg bort fra gratis meldingstjenester som f.eks WhatsApp ved håndtering av hendelser. Organisasjonene opplever også at kommunikasjonsverktøy som Microsoft Teams og Zoom, har sine begrensninger, og ser nå etter en løsning som møter behovene til sin virksomhet. Den kraftigste økningen for dette har vært blant små og mellomstore bedrifter. Disse har tidligere vurdert det som en unødvendig investering. 

Det er spesielt mobiltelefonen som har fått større betydning og som blir mest brukt under kriser. Her har funksjonaliteten til SaaS-applikasjoner på mobiltelefoner spilt en sentral rolle i at de har blitt det dominerende verktøyet innen beredskap.

Det er ikke bare hjemmekontor som har påvirket de generelle trendene. I år har også tilbakevendingen til en mer normal kontorhverdag samt en økning i hybridarbeid resultert i at teknologi som walkie-talkies og radioer begynner å gjøre comeback for i krisekommunikasjonen.

Responstiden øker

Organisasjoners responstid-mål, også kalt «Golden hour», som innebærer å gjennomføre sin krisekommunikasjonsplan innen en bestemt tidsramme, er fortsatt gjeldene for 80 prosent av undersøkelsens respondenter. «De gylne fem minutter» har nå bare blitt en mulighet for en fjerdedel av respondentene. Imidlertid har antallet organisasjoner som kan aktivere planen sin innen fem minutter gått ned fra det som ble observert i fjor. Sammen med ulike undersøkelsesdemografier, er dette sannsynligvis et resultat av at toppledelsen krever at hendelser analyseres nærmere før tiltak iverksettes, samt en nedgang i hendelser som trenger en respons innen 30 minutter.

Trening bør være en kontinuerlig del av en organisasjons forretningskontinuitetsstrategi

Rapporten slår fast at det vanligvis er mennesker, ikke teknologi, som representerer det første feilpunktet i en krisekommunikasjonsplan. Til tross for dette, har antallet organisasjoner som øver på krisekommunikasjonsplanene sine minst en gang i året sunket til 78,6 prosent fra 82,3 prosent i 2021. Dette kan skyldes problemer med å teste responsplaner under hjemmekontor eller på grunn av en manglende vilje til å øve fordi reelle hendelser har blitt utløst og har tjent samme formål. Til tross for at det er nettopp ved en stor endring i arbeidshverdagen at en krisekommunikasjonsplan bør trenes på.

Andre funn i rapporten er

  • Over en tredjedel av organisasjonene har ennå ikke tatt i bruk krisekommunikasjonsverktøy eller programvare.
  • Respondentene sier at den viktigste egenskapen til et krisekommunikasjonsverktøy er en «konstant utveksling av informasjon for å muliggjøre beslutningstaking»
  • Når de ble spurt om hvordan deres organisasjon innhenter pålitelig og tidsriktig informasjon under en krise, sa 67,6 prosent av respondentene at det ble gjort ved å holde kontaktinformasjonen oppdatert.

Rachael Elliott, leder for Thought Leadership ved BCI, om årets rapport:

«Under koronapandemien har vi har sett en dramatisk utvikling i markedet for hendelse og krisekommunikasjon. I 2020 var det økt bruk av krisekommunikasjonsverktøy og programvare mens organisasjoner slet med å adressere kommunikasjonsproblemene sine i starten av pandemien. Som et resultat av pandemien, sørget den økte iverksettelsen av krisekommunikasjonsplaner for at personalet ble kjent med prosesser og prosedyrer. Toppledelsen gikk også inn for å investere i ny kommunikasjonsteknologi. 2021 så imidlertid en nedgang i bruk av krisekommunikasjonsverktøy og programvare etter økningen i 2020. Vi har observert at organisasjoner har blitt mer kresne på hvilke løsninger de velger. De vil ha løsninger som vil fortsette å fungere under kommunikasjonsavbrudd, de krever verktøy som har mulighet for samarbeid under en krise og vil ha løsninger som oppfyller strenge sikkerhetskrav. Fjoråret handlet mest om hastigheten på kommunikasjonen, med organisasjoner som ville ha planer som kunne bli aktivert innen fem minutter. I år har organisasjonene lært verdien av innsikt fremfor hastighet. Nå er det lengre responstid på rundt 30 minutter som gjelder. Dette er et resultat av at toppledelsen vil ha tilgang på mer informasjon i de tidlige fasene av en hendelse for å ta informerte valg.»

Benjamin Jansen, Vice President Sales ENS/CM ved F24, om årets rapport:

«Basert på intense inntrykk og erfaringer som pandemien har etterlatt seg, ser vi nå at det er viktig å handle med fremsyn og tilpasse metodene vi bruker når vi håndterer en krisesituasjon – og det er nettopp dette forskingen i rapporten støtter. En viktig innsikt i årets rapport er at selv om verktøyene som blir brukt i den daglige kommunikasjonen internt i organisasjonene er viktige, er de ikke gode nok løsninger for krisekommunikasjon. Det er oppmuntrende at årets rapport nok en gang fremhever at de organisasjonene som bruker en SaaS-løsning for krisekommunikasjon er mer fornøyde enn de som ikke gjør det. Tallene understreker også gjentatte ganger at en investering i en spesialløsning støtter organisasjoner betydelig mer i å skape en motstandsdyktig virksomhet.»

Pressekontakt:

F24
Dr. Stefanie Hauer
Vice President Marketing & Communication
presse@f24.com

+49 89 2323 638 75

Spørsmål?

Har du noen spørsmål? Vi hjelper deg gjerne.

OM F24

F24 er Europas ledende leverandør av programvare som tjeneste (“Software-as-a-Service” – SaaS) innen hendelse- og krisehåndtering, varsling og virksomhetskommunikasjon. Med FACT24 tilbyr F24 en uhyre innovativ løsning som kunder over hele verden bruker til effektiv og vellykket håndtering av ulykker, hendelser og krisetilfeller. I tillegg har vi eCall-plattformen med løsninger for et høyt volum av konfidensiell kommunikasjon i bedriften. F24 AG ble grunnlagt i 2000 og har hovedkontor i München. Sammen med datterselskapene støtter F24 AG mer enn 3000 selskaper og organisasjoner i mer enn 100 land over hele verden – i forbindelse med den daglige kommunikasjonen av konfidensielt innhold eller i tilfelle en krise.

Om BCI

Da Business Continuity Institute (BCI) ble grunnlagt i 1994, satte det seg som mål å fremme en mer motstandsdyktig verden. Siden den gang har BCI etablert seg som verdens ledende institutt for forretningskontinuitet og resiliens. BCI er blitt den foretrukne medlems- og sertifiseringsorganisasjonen for fagpersoner innen forretningskontinuitet og resiliens globalt med over 9000 medlemmer i mer enn 100 land som jobber i anslagsvis 3000 organisasjoner i privat, offentlig og annen sektor.

Den enorme erfaringen som er å finne i instituttets brede nettverk av medlemmer og partnere, inngår i dets førsteklasses utdanning, kontinuerlig videreutdanning og nettverksbygging. Hvert år velger mer enn 1500 mennesker opplæring hos BCI, med alternativer som spenner fra korte bevissthetsverktøy til en fullverdig akademisk grad, tilgjengelig både på nett og i klasserom. Instituttet står for det beste innen forretningskontinuitet og resiliens, og dets globalt anerkjente sertifiserte kvalitet er vitnesbyrd om teknisk og profesjonell kompetanse. BCI tilbyr et bredt spekter av ressurser for fagpersoner som ønsker å styrke egen organisasjons resiliens, og dets omfattende Thought Leadership- og forskningsprogram bidrar til å fremme bransjen. Med rundt 120 partnere over hele verden tilbyr BCI-partnerskapet selskaper muligheten til å samarbeide med BCI for å fremme best practice innen forretningskontinuitet og resiliens.

BCI ønsker velkommen til alle som ønsker å bygge motstandsdyktige organisasjoner, fra nybegynnere til erfarne fagpersoner og selskaper.

Vil du vite mer om aktuelle begivenheter hos F24? Les pressemeldingene våre!

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.