Nyheter

Entry Norway – F24 støtter norske myndigheter på kortest mulig tid

Siden nyttår har det vært lovpålagt for alle som passerer grensen til Norge, også norske statsborgere, å ha fylt ut et innreiseregistreringsskjema før ankomst. Registreringen skjer i nettportalen «Entry Norway» – en løsning basert på CIM fra F24 Nordics.

Som følge av Covid-pandemien har det siden 2.januar 2021 vært krav om at alle som passerer grensen til Norge, også norske statsborgere, skal ha fylt ut et innreiseregistreringsskjema før ankomst til Norge. Skjemaet fylles ut digitalt og etter fullført registrering får den som registrerer seg en kvittering som skal vises til politiet ved ankomst.

Denne løsningen for innreiseregistrering ble utviklet og satt i drift i løpet av bare få uker på slutten av 2020, driftssatt 2.januar, som en erstatning for det papirbaserte registreringssystemet som ble iverksatt 21.desember 2020.

Ved midten av juni er det ifølge DSB sine nettsider registrert nesten 1,9 millioner reiser i portalen.

Hemmeligheten bak den raske utviklingen og implementeringen, er en videreutvikling av modulen for reiseregistrering i den svært fleksible krisehåndteringsløsningen CIM fra F24 Nordics, et dedikert utviklerteam og godt samarbeid mellom kunde og leverandør.

Med nye, strenge restriksjoner på registrering av alle innreiser til landet, hadde Justis- og beredskapsdepartementet (JD) behov for en enkel men samtidig sikker digital løsning for registrering. Den enkelte reisende skulle selv registrere sin informasjon. Denne skulle så være tilgjengelig for en rekke grupper, som grensekontroll, helsemyndigheter, helsepersonell, kommuner, etc.  

Regjeringens beslutning om å etablere en digital løsning for innreiseregistrering kom 10. desember 2020, og ansvaret for å få det gjennomført ble tildelt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DSB valgte å engasjere F24 Nordics for oppdraget med løsning for innreiseregistrering.

F24 Nordics har en 15 år lang historie som leverandør av løsninger for DSB og UD, og har blant annet levert UDs portal for frivillig registrering av utenlandsreiser.

Denne løsningen, som også er basert på CIM,  ble valgt som mal for den nye innreiseregistreringen.

Dette var ekstremt kort tid, samtidig som en slik nettbasert portal for innreiseregistrering også har noen utfordringer. Ikke bare var det er rekke ulike brukergrupper som skulle ha tilgang til informasjonen, men som sentralt system for innreiseregistrering var kravene til robusthet og oppetid, essesielle å møte – det samme med krav til sikring av data og personvern. På toppen av dette kom kravet om et brukergrensesnitt på en rekke ulike språk.

Det ble ikke enklere at utviklingen av løsningen skulle skje fra rett før jul til nyttår, en periode med ferier og fridager, både hos kunde og leverandør.

Basert på den fleksible beredskapsplatformen CIM og modulen for reiseregistrering var det likevel mulig for et meget dedikert og dyktig utviklerteam fra F24 Nordics i tett og godt samarbeid med DSB å utvikle og levere en løsning til 2. januar 2021, klokken 1600. En løsning som da også hadde vært gjennom og bestått omfattende sikkerhetstester utført av IT-sikkerhetsselskapet ATEA.

Nettopp det er også en utfordring i forhold til en mer tradisjonell, langsiktig horisont ved utvikling av beredskapsprogramvare. Med korte tidshorisonter, stadige endringer som følge av endret utvikling for pandemien og nye krav har det vært nødvendig å ha en fleksibel løsning. Siden lanseringen er mer enn 50 større og mindre endringer iverksatt, blant annet grunnet endringer i covid-19 forskriften.

Jan Terje Sæterbø

Jan Terje er Prosjekt- og sikkerhetsleder i F24 Nordics. Han har vært med på å designe løsninger for digital krisehåndtering helt fra slutten av 1990-tallet og har ledet implementeringen av slike løsninger for en rekke både nasjonale og internasjonale aktører. Han har bakgrunn fra forsvaret og har mange års erfaring fra IT-bransjen både som leder og prosjektleder, og har også en bachelorutdannelse i beredskap og krisehåndtering fra Høgskolen i Innlandet.

Vil du vite mer om aktuelle begivenheter hos F24? Les pressemeldingene våre!

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.