Håndtering av berørte personer

Systematisk, profesjonell, medfølende: Omsorg for grupper av berørte personer. Kontakt oss for å få vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg!

Alerting persons of concern
Håndtering av berørte personer

Rask støtte og målrettet informasjon

I en krise er den primære bekymringen menneskene som har blitt berørt, er truet eller påvirket på en eller annen måte av hendelsen. Disse omtales gjerne som Berørte personer (Persons of Concern). Disse inkluderer direkte berørte grupper av mennesker som ansatte eller kunder, men også de indirekte involverte som pårørende eller venner.

Spesielt i de tidlige stadiene av en krise er sentrale spørsmål: Hvilke personer er berørt? Hvor er de nå? Hvordan har de det? Har noen av de spesielle medisinske behov, er de f.eks. diabetikere eller astmatikere? Hvem må vi varsle? Hvem kan vi kontakte for ytterligere informasjon om nødvendig? Rask og målrettet kommunikasjon med alle relevante grupper av mennesker er avgjørende ikke bare for operativ støtte i den akutte situasjonen, men også for den psyko-sosiale håndtering av en krise.

Les hvordan vi hjalp East Sussex Resilience and Emergency Partnership Team

Finn ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg!

Fyll inn dine personopplysninger

SaaS-løsning for krisehåndtering

Identifiser, finn og følg opp

Med våre SaaS-løsninger har teamet som skal håndtere krisen en rekke verktøy til disposisjon for å støtte best mulig omsorg for grupper og enkeltindivis berørt av hendelsen. For systematisk identifisering og rask lokalisering av berørte personer, kan personelldatabaser, passasjerlister, bookingsystemer eller POB-sporingssystemer integreres sømløst i F24 varslings- og krisehåndteringsløsninger.

Funksjoner som anropslister, logger over samtaler og forhåndsdefinerte tekstmeldinger støtter profesjonell kommunikasjon og sikrer konsistente meldinger. Alle samtaler logges og registreres på en strukturert måte slik at viktig informasjon kan følge direkte inn i videre krisehåndtering. I tillegg kan pårørende og interessenter gis oppdatert informasjon via egne informasjonstelefoner.

Marianne Brokjøb
Geir Helge Johnsen

“Du har bare ikke råd til å gjøre noen feil her”

Ulykker kan raskt ha en alvorlig innvirkning på mennesker – uansett bransje. Marianne Brokjøb, senioranalytiker Emergency Preparedness Crisis Management, og Geir Helge Johnsen, Leading Engineer Emergency Response for kontinentalsokkelen, har til sammen mer 23 års erfaring fra håndteringen av reelle hendelser for et internasjonalt energiselskap. Deres kriseteam håndterer opptil 20 større og mindre hendelser årlig, fra helikopterulykker til gisselsituasjoner. For å holde kontroll på evakuerte, kommunisere med pårørende og holde oversikt over den pågående situasjonen, bruker teamet en F24-løsning.

Les mer om de tre pilarene i håndtering av berørte personer (Persons-of-Concern)

Håndtering av berørte personer (Persons of Concern) med F24-løsninger:

Icon F24 Tasks

Smart bruk av data

Integrer databaser eller lister for ulike oppgaver som systematisk identifisering og rask lokalisering av berørte personer

Icon F24 Conference call

Profesjonell kommunikasjon

Generer anropslister og koordinerte svartekster, sett opp informasjonstelefoner og administrer kommunikasjon med berørte personer og pårørende

Icon F24 Gruppe

Koordinert samarbeid

Logg tilbakemeldinger og la den mottatte informasjonen flyte direkte inn i videre krisehåndtering

Icon F24 Weltkugel

Samlet oversikt

Alle samtaler er tydelig dokumentert og teammedlemmer er alltid oppdatert med den nyeste informasjonen gjennom sanntidsinformasjon

Icon F24 Partner

Alltid tilgjengelig

Vi garanterer kontraktsmessig en tilgjengelighet på minst 99,5 %.

Dokumentasjon i henhold til revisjonskrav

Alle hendelser dokumenteres i sanntid – for din egen evaluering og eventuelt for rapportering til myndighetene

Relaterte løsninger

F24 Product Finder

Produktutforsker

Finn løsninger som passer dine behov for håndtering av uønskede hendelser og kriser.

F24 Solution Overview

F24s SaaS-løsninger

Les mer om våre løsninger for sikker kommunikasjon, varsling og hendelse- og krisehåndtering.

Stille alarm

I noen situasjoner må alarmer utløses uten å bli oppdaget av noen andre. Les mer om våre løsninger for alarmer.

The F24 Sales Team is looking forward to your call Team is happy to help

Varsle og koordinere

I krisetider kan selv den minste bit informasjon vise seg å være den mest avgjørende. Og det er ofte de berørte som sitter med slik informasjon. Å varsle personer som er berørt så tidlig som mulig, kan bidra til bedre krisehåndtering og raskere normalisering. Snakk med oss for å finne ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg med å oppfylle din omsorgsplikt og forberede deg bedre på krisescenarier.

F24 Nordics
+47 40 00 19 08

Finn ut hvordan våre smarte løsninger kan hjelpe deg!

Fyll inn dine personopplysninger

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om F24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Vi holder deg oppdatert.

Vil du motta aktuelle pressemeldinger rett fra oss?
Meld deg på e-postlisten for nyhetsbrev fra F24.